Bulut Benimseme Çerçevesi’nde bulut yönetimi

Bir bulut stratejisini gerçekleştirmek için ayrıntılı planlama, hazır olma durumu ve benimseme gerekir. Ancak, somut iş sonuçlarını dijital varlıkların devam eden işlemleri sunar. Bulut çözümleri için güvenilir ve iyi yönetilen operasyonlara yönelik bir plan yapılmazsa bu çalışmalardan elde edilen değer az olur. Aşağıdaki alıştırmalar, devam eden işlemleri destekleyen bulut yönetimini sağlamak için gereken iş yaklaşımlarının ve teknik yaklaşımların geliştirilmesine yardımcı olur.

başlarken

Çerçeve, sizi bulut benimseme yaşam döngüsünün bu aşamasına hazırlamak için, aşağıdaki alıştırmaları önerir:

   


İş taahhütlerini tanımlama: İşletmeyle operasyonel taahhütler oluşturmak için desteklenen iş yüklerini belgeleyin ve her iş yüküne yönelik bulut yönetimi yatırımları üzerinde anlaşmaya varın.


Yönetim temeli oluşturma: Operasyon yönetimine yönelik asgari taahhüdünüzü sağlamak için gerekli olan önem sınıflandırmalarını, bulut yönetimi araçlarını ve işlemleri tanımlayın.


Yönetim temelini genişletme: İş taahhütlerini ve operasyon kararlarını temel alarak gerekli bulut yönetimi araçlarını uygulamak için sunulan en iyi yöntemlerden yararlanın.


Gelişmiş operasyon ve tasarım ilkeleri: Yüksek düzeyde iş taahhüdü gerektiren platformlar ve iş yükleri, dayanıklılık ve güvenilirlik taahhütlerinin yerine getirilmesi için daha ayrıntılı bir mimari inceleme gerektirebilir.

Yukarıdaki adımlar, Bulut Benimseme Çerçevesi Yönet metodolojisini teslim etmek için eyleme dönüştürülebilir yaklaşımlar oluşturur.

Bulut Benimseme Çerçevesi’nin Yönetim metodolojisi

İş uyumluluğu makalesinde tartışıldığı gibi, tüm iş yükleri görev açısından kritik değildir. Tüm portföylerin çeşitli derecelerde operasyonel yönetim ihtiyaçları bulunur. İş uyumluluğu çalışmaları iş etkisinin yakalanmasına ve en uygun operasyonel yönetim süreçlerinin ve araçlarının sunulmasını sağlamak için işletmeyle yönetim maliyetlerine yönelik anlaşmaların yapılmasına yardımcı olur.

Bulut Benimseme Çerçevesi'nin yönetim bölümü, iki konuda yol gösterir:

  • Müşterilerin sıklıkla karşılaştığı yaygın deneyimleri temsil eden, eyleme dönüştürülebilir operasyon yönetimi yaklaşımlarına yönelik örnekler sağlar.
  • İş taahhütlerini temel alarak kişiselleştirilmiş yönetim çözümleri oluşturmanıza yardımcı olur.

Bu içerik, bulut operasyonları ekibi tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca bulut operasyonları veya bulut tasarımı ilkeleri konusunda sağlam bir temel oluşturmaya ihtiyaç duyan bulut mimarlarını da ilgilendirmektedir.

Bulut Benimseme Çerçevesi'nin içeriği işletmeleri, teknolojileri ve kurum kültürünü etkilemektedir. Bulut Benimseme Çerçevesi’nin bu bölümünde BT operasyonları, BT idaresi, finans, iş kolu liderleri, ağ iletişimi, kimlik ve bulut benimseme ekipleriyle yoğun etkileşim kurulacaktır. Bu ekiplerin sahip olduğu çeşitli bağımlılıklar, bu kılavuzu kullanan bulut mimarlarının kolaylaştırıcı bir yaklaşım geliştirmesini gerektirir. Bu ekiplerle birlikte çalışma genelde tek seferlik bir uğraş olmaz.

Bulut mimarı, bu kitleleri bir araya getiren lider ve kolaylaştırıcı olarak görev yapar. Bu kılavuz koleksiyonundaki içerikler, bulut mimarının gerekli kararları almak için doğru kitleyle doğru şekilde iletişim kurmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Bulut destekli iş dönüşüm süreci, bulut mimarının iş ve BT kararlarını alma konusunda yardımcı olmasına göre şekillenir.

Bulut Benimseme Çerçevesi'nin her bir bölümü, bulut mimarı rolünün farklı bir uzmanlığını veya modelini temsil eder. Bulut Benimseme Çerçevesi’nin bu bölümü, operasyonlara ve dağıtım çözümlerinin yönetimine tutku duyan bulut mimarları için tasarlanmıştır. Bu uzmanlar, bu çerçeve kapsamında sıkça bulut operasyonlar veya topluca bulut işlemleri ekibi olarak da anılır.

Bu kılavuzu baştan sona takip etmek istiyorsanız, bu içerik güçlü bir bulut operasyonları stratejisi geliştirmeye yardımcı olur. Kılavuz, size bu stratejilerin teori ve uygulama aşamalarında yol gösterecektir.

Metodolojiyi net iş taahhütleri belirlemeye de uygulayabilirsiniz.