Bulut benimseme planını geliştirme

Bulut benimseme planları, bir bulut benimseme stratejisinin istenen hedeflerini eyleme dönüştürülebilir bir plan haline getirir. Toplu bulut ekipleriniz, teknik çalışmalarını yönlendirmek ve bunları kuruluşunuzun iş stratejisiyle uyumlu hale getirmek için bulut benimseme planını kullanabilir.

Kuruluşunuzun teknoloji stratejisini belgelenize yardımcı olması için aşağıdaki alıştırmaları kullanın. Bu alıştırmalar, öncelikli görevleri yakalayarak bulut benimseme çalışmalarını destekler. Bu işlemin sonunda, bulut benimseme planınız bulut benimseme stratejisinde tanımlanan ölçümlere ve motivasyonlara eşlenir.

Egzersiz
Dijital emlak: Kuruluşunuzun motivasyonlarını ve iş sonuçlarını uyumlu hale getiren varsayımlara göre dijital varlıklarınızın envanterini alın ve rasyonalize edin.
İlk kurumsal hizalama: Benimseme planını desteklemek için ilk kurumsal hizalama için plan oluşturun.
Beceri hazırlığı planı: Kuruluşunuzdaki beceri hazırlığı açıklarını gidermek için bir plan oluşturun.
Bulut benimseme planı: Beceriler, dijital varlıklar ve kuruluşunuz genelinde değişikliği yönetmek için bir bulut benimseme planı geliştirin.

Bulut benimseme stratejinizi oluştururken, her alıştırmanın sonuçlarını izlemek için strateji ve plan şablonunu indirin. Ayrıca, bulut benimseme planınızı oluşturmaya yardımcı olması için Bulut rasyonalizasyonunda beş Y kuralı hakkında bilgi edinin.