Birden çok tabloyu tek tabloda birleştirme

Tamamlandı

Farklı tabloları veya sorguları birbirine ekleme veya birleştirmenize olanak sağladığından sorguları birleştirme güçlü bir özelliktir. Aşağıdaki durumlarda tabloları tek tabloda birleştirebilirsiniz:

  • Çok fazla tablo bulunduğundan aşırı karmaşık bir veri modelinde gezinmek zor oluyor.

  • Aynı role sahip çeşitli tablolar var.

  • Bir tablonun yalnızca bir veya iki sütunu var ve farklı bir tabloya sığabilir.

  • Farklı tabloların çeşitli sütunlarını özel bir sütunda kullanmak istiyorsunuz.

Tabloları iki farklı yollar bir araya getirebilirsiniz: birleştirme ve ekleme.

Satış ve İK ekipleri için Power BI raporları geliştirdiğinizi varsayalım. Her çalışanın, tedarikçinin ve müşterinin iletişim bilgileriyle konumlarını içeren bir iletişim bilgileri raporu oluşturmanızı istediler. Veriler, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi HR.Employees, Production.Suppliers ve Sales.Customers tablolarında yer alıyor.

Power Query Düzenleyicisi'nde tabloları seçme işleminin ekran görüntüsü

Öte yandan bu veriler birden çok tablodan geliyor, dolayısıyla bu birden çok tablodaki verileri nasıl birleştirebileceğiniz ve raporu oluştururken kullanılacak tek doğru kaynak tabloyu nasıl oluşturabileceğiniz ikilemiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Power BI'ın kendi işlevselliği sorguları tek tabloda bir araya getirmenize ve birleştirmenize olanak tanır.

Sorguları ekleme

Sorguları eklediğinizde, veri satırlarını başka bir tablo veya sorguya eklersiniz. Örneğin biri 300 satır ve diğeri 100 satırdan oluşan iki tablonuz olabilir ve sorguları birbirine eklediğinizde 400 satır elde edersiniz. Sorguları birleştirdiğinizde, bir tablonun (veya sorgunun) sütunlarını diğerine eklersiniz. İki tabloyu birleştirmek için iki tablo arasında anahtar görevi üstlenecek bir sütununuz olmalıdır.

Daha önce sözü edilen senaryo için, HR.Employees tablosunu Production.Suppliers ve Sales.Customers tablolarıyla birleştirip bir ana iletişim bilgileri listesi elde edeceksiniz. Çalışanların, tedarikçilerin ve müşterilerin tüm iletişim bilgilerini içeren tek bir tablo oluşturmak istediğinizden, sorguları birleştirdiğinizde, tek bir birleşik görünüm elde etmek için birleşik tablonuzda ihtiyacınız olan ilgili sütunlar özgün veri tablolarınızla aynı şekilde adlandırılmalıdır.

Sorguları birleştirmeye başlamadan önce bu görev için ihtiyacınız olmayan fazlalık sütunları tablolarınızdan kaldırabilirsiniz. Bu görevi tamamlamak için her tabloyu yalnızca ilgili bilgilerin yer aldığı dört sütunla biçimlendirin ve hepsini aynı sütun üst bilgilerine sahip olacak şekilde yeniden adlandırın: ID, company, name ve phone. Aşağıdaki resimler yeniden biçimlendirilmiş Sales.Customers, Production.Suppliers ve HR.Employees tablolarından alınmış içerik parçacıklarıdır.

ekleme için yeniden biçimlendirme

Yeniden biçimlendirmeyi bitirdiğinizde sorguları birleştirebilirsiniz. Power Query Düzenleyicisi şeridindeki  Giriş sekmesinde  Sorguları Ekle açılan listesini seçin. Ekleme işleminin sonucunda yeni bir sorgu veya tablonun oluşturulduğu Sorgu Ekleyerek Yeni Sorgu Oluştur'u ve mevcut tablolardan birindeki satırların diğerine eklendiği  Sorguları Ekle'yi seçebilirsiniz.

Sonraki göreviniz yeni bir ana tablo oluşturmak olduğundan,  Sorgu Ekleyerek Yeni Sorgu Oluştur'u seçmelisiniz. Bu seçim sizi, eklemek istediğiniz tabloları aşağıdaki resimde gösterildiği gibi  Kullanılabilir Tablolar'dan  Eklenecek Tablolar'a ekleyebileceğiniz bir pencereye getirir.

Power Query Düzenleyicisi'nde Sorgu Ekleyerek Yeni Sorgu Oluştur

Eklemek istediğiniz tabloları ekledikten sonra Tamam'ı seçin. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi üç tablonuzun da tüm satırlarını içeren yeni bir sorguya yönlendirilirsiniz.

yeni son tablo olarak birleştirme

Artık çalışanlar, tedarikçiler ve müşterilerin bilgilerini içeren bir ana tablo oluşturmayı başardınız. Power Query Düzenleyicisi'nden çıkabilir ve bu ana tablo çevresinde tüm rapor öğelerini oluşturabilirsiniz.

Öte yandan bir tablodaki verileri diğer tabloya eklemek yerine tabloları birleştirmek istiyorsanız işlem farklı olacaktır.

Sorguları birleştirme

Sorguları birleştirdiğinizde, tablolar arasında ortak olan bir sütunu temel alarak birden çok tablodaki verileri tek tabloda bir araya getirirsiniz. Bu işlem SQL'deki JOIN yan tümcesine benzer. Şimdi Satış ekibinin siparişleri ve onlarla ilgili ayrıntıları (şu anda iki tabloda yer alıyor) tek tabloda bir araya getirmenizi istediğini düşünün. Bu görevi yerine getirmek için aşağıdaki resimde gösterildiği gibi iki tabloyu (Orders ve OrderDetails) birleştirebilirsiniz. Bu iki tablo arasında paylaşılan sütun  OrderID sütunudur.

Birleştirilecek Order ve Order Details tabloları  

Power Query Düzenleyicisi şeridinde  Giriş'e gidin, Sorguları Birleştir açılan menüsünü ve bu menüden de Sorgu Birleştirerek Yeni Sorgu Oluştur'u seçin. Bu seçim, açılan listeden birleştirmek istediğiniz tabloları ve sonra da tablolar arasında eşleşen sütunu (bu örnekte  orderid) seçebileceğiniz yeni bir pencere açar. 

sorguları birleştir penceresi

Ayrıca iki tablonun nasıl birleştirileceğini de seçebilirsiniz; bu işlem de SQL'deki JOIN deyimlerine benzer. Bu birleştirme seçenekleri şunlardır: 

  • Sol Dış - İlk tablodan tüm satırları ve ikinci tablodan yalnızca eşleşen satırları görüntüler.

  • Tam Dış - Her iki tablodan da tüm satırları görüntüler.

  • İç - İki tablo arasında eşleşen satırları görüntüler.

Bu senaryoda, Sol Dış birleştirmeyi seçersiniz. Tamam'ı seçin; bu seçim sizi birleştirilmiş sorgunuzu görüntüleyebileceğiniz yeni bir pencereye yönlendirir.

Birleştirilmiş Sorguların son görünümü

Şimdi iki sorguyu veya tabloyu farklı yollarla birleştirebilir ve bu sayede verilerinizi iş gereksinimlerinize en uygun şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi için  Power BI'da Verileri Şekillendirme ve Birleştirme belgelerine bakın.