Bu e-posta başka bir posta kutusuna kaydedilir. İlgili bilgileri görüntülemek için "Kimden" alanını kullanarak doğru gönderen posta kutusunu seçin

Bu makale, Outlook için Dynamics 365 Uygulamasını kullandığınızda oluşan sorunu çözmenize yardımcı olur.

Şunlar için geçerlidir: Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement Online
Özgün KB numarası: 4563668

Belirtiler

Outlook için Dynamics 365 Uygulamasını kullanırken aşağıdaki iletiyi görürsünüz:

Bu e-posta başka bir posta kutusuna kaydedilir. İlgili bilgileri görüntülemek için "Kimden" alanını kullanarak doğru gönderen posta kutusunu seçin

Neden

Bu ileti aşağıdaki senaryoda görünür:

  • Bir posta kutusunun içinde (A Posta Kutusu) bir e-posta oluşturuyorsunuz.
  • Outlook'taki Kimden alanını başka bir posta kutusuna (B Posta Kutusu) değiştirirsiniz.
  • Ardından Outlook için Dynamics 365 Uygulamasını açarsınız.

Çözüm

E-postayı göndermek için kullanmak istediğiniz posta kutusunun içindeyken Outlook için Dynamics 365 Uygulamasını açın. Örneğin: E-postayı B Posta Kutusundan göndermek istediğiniz Neden bölümünde listelenen senaryoda, E-postayı B Posta Kutusu'ndayken yazın.