.NET Framework 3.5 yükleme hataları: 0x800F0906, 0x800F081F, 0x800F0907, 0x800F0922

Bu makale, Microsoft .NET Framework 3.5 yükleme hatalarını düzeltmeye yardımcı olur.

              Şunlar için geçerlidir: Windows 10 - tüm sürümler, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2
Orijinal BB numarası: 2734782

Not

Microsoft .NET Framework yüklemesi bu makalede listelenmeyen sorunlara da neden olabilir ancak bu sorunları çözmek için de aşağıdaki adımları izlemeyi deneyebilirsiniz. Microsoft, .NET Framework için Bant dışı (OOB) güncelleştirmeler yayınlıyor. 11 Ocak 2022 Windows güncelleştirmesini yükledikten sonra sorunları gidermeye yönelik .NET Framework Bant dışı güncelleştirmesi

Windows Server için çözümler

Windows Server'da .NET Framework 3.5'i yüklediğinizde aşağıdaki hataları alabilirsiniz:

Hata kodu 0x800F0906

Bilgisayar gerekli dosyaları Windows Update'ten indiremediğinde bu sorun oluşur.

Bu sorunu gidermek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

Yöntem 1: İnternet bağlantınızı denetleme

Bu davranış; ağ, proxy veya güvenlik duvarı yapılandırmalarından ya da ağ, proxy veya güvenlik duvarı hatalarından kaynaklanabilir. Bu sorunu gidermek için Microsoft Update web sitesine bağlanmayı deneyin.

Bu web sitesine erişemezseniz, internet bağlantınızı denetleyin veya web sitesine erişilmesini engelleyen bir yapılandırmanın olup olmadığını belirlemek için ağ yöneticisine başvurun.

Yöntem 2: Grup İlkesi ayarını yapılandırma

Bu davranış, sistem yöneticisinin bilgisayarı Microsoft Windows Update sunucusu yerine Windows Server Update Services'ı (WSUS) kullanarak hizmet verecek şekilde yapılandırmasından da kaynaklanabilir. Bu durumda, sistem yöneticinize başvurun ve İsteğe bağlı bileşen yüklemesi ve bileşen onarımı için ayarları belirle Grup İlkesi ayarını etkinleştirmesini ve Alternatif kaynak dosyası yolu değerini yapılandırmasını veya Onarım içeriğini indirmek için Windows Server Update Services (WSUS) yerine doğrudan Windows Update'e başvur seçeneğini belirlemesini isteyin.

Grup İlkesi ayarını yapılandırmak için şu adımları izleyin:

 1. Yerel Grup İlkesi Düzenleyicisi'ni veya Grup İlkesi Yönetim Konsolu'nu başlatın.

  Ekranın sağ üst köşesine gidin, Ara'ya tıklayın, grup ilkesi yazın ve ardından Grup ilkesini düzenle'ye tıklayın.

 2. Bilgisayar Yapılandırması'nı ve Yönetim Şablonları'nı genişletin, ardından Sistem'i seçin. Bu adımın ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir.

  Sistem grup ilkesi ayarı penceresinin ekran görüntüsü.

 3. İsteğe bağlı bileşen yüklemesi ve bileşen onarımı için ayarları belirle Grup İlkesi ayarını açın ve ardından Etkin'i seçin. Bu adımın ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir.

  İsteğe bağlı bileşen yüklemesi ve bileşen onarım öğesi için ayarları belirlemede Etkinleştirildi seçeneğinin Ekran Görüntüsü.

 4. Alternatif kaynak dosyası belirtmek istiyorsanız Alternatif kaynak dosyası yolu kutusunda, yükleme medyasından \sources\sxs klasörünün içeriğinin yer aldığı paylaşılan bir klasörün tam yolunu belirtin.

  Paylaşılan klasör yolu örneği: \\server_name\share\Win8sxs

  Ya da bir WIM dosyası belirtin. WIM dosyasını alternatif kaynak dosyası konumu olarak belirtmek için yola WIM: ön ekini ekleyin ve ardından WIM dosyasında ön ek olarak kullanmak istediğiniz görüntünün dizinini ekleyin.

  WIM dosya yolu örneği: WIM:\\server_name\share\install.wim:3

  Not

  Bu örnekte 3, özellik dosyalarının bulunduğu görüntü dizinini temsil eder.

 5. Eğer geçerliyse, Windows Server Update Services (WSUS) onay kutusu yerine onarım içeriğini indirmek için doğrudan Windows Update'e bağlan'ı seçin.

 6. Tamam'a dokunun veya tıklayın.

 7. Yükseltilmiş bir komut isteminde gpupdate /force yazın ve ardından lkeyi hemen uygulamak için Enter tuşuna basın.

Yöntem 3: Windows yükleme medyasını kullanma

.NET Framework 3.5 özelliğini etkinleştirdiğinizde dosya kaynağı olarak Windows yükleme medyasını kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için şu adımları uygulayın:

 1. Windows yükleme medyasını sürücüye takın.

 2. Yükseltilmiş bir komut isteminde aşağıdaki komutu çalıştırın:

  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<drive>:\sources\sxs /LimitAccess
  

  Bu komutta <drive>, DVD sürücüsünün sürücü harfi için yer tutucudur. Örneğin, aşağıdaki komutu çalıştırırsınız:

  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess
  

Yöntem 4: Windows Server için alternatif adımlar

Windows Server 2012 R2'de, Windows PowerShell cmdlet komutlarını veya Rol ve Özellik Ekleme Sihirbazı'nı kullanarak da alternatif bir kaynağı belirtebilirsiniz.

Windows PowerShell'i kullanmak için şu adımları izleyin:

 1. Windows yükleme medyasını sürücüye takın.

 2. Yükseltilmiş bir Windows PowerShell komut penceresinde aşağıdaki komutu çalıştırın:

  Install-WindowsFeature name NET-Framework-Core source <drive>:\sources\sxs
  

  Bu komutta <drive>, DVD sürücüsünün veya Windows yükleme medyasının sürücü harfi için yer tutucudur. Örneğin, aşağıdaki komutu çalıştırırsınız:

  Install-WindowsFeature name NET-Framework-Core source D:\sources\sxs
  

Rol ve Özellik Ekleme Sihirbazı'nı kullanmak için şu adımları izleyin:

 1. Windows yükleme medyasını sürücüye takın.

 2. Rol ve Özellik Ekleme Sihirbazı'nı başlatın.

 3. Özellikleri seç sayfasında, .NET Framework 3.5 Özellikleri onay kutusunu seçin ve ardından İleri'ye tıklayın.

 4. Yükleme seçimlerini onaylama sayfasında Alternatif bir kaynak yolu belirtin bağlantısına tıklayın. Bu adımın ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir.

  Yükleme seçimlerini onaylama sayfasındaki Alternatif bir kaynak yolu belirtin bağlantısının ekran görüntüsü.

 5. Alternatif Kaynak Yolu Belirtin sayfasında, yerel yol veya ağ paylaşım yolu olarak SxS klasörünün yolunu yazın. Bu adımın ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir.

  Alternatif Kaynak Yolu Belirtin sayfasının ekran görüntüsü.

 6. Tamam'ı tıklatın.

 7. Sihirbazı sonlandırmak için Yükle'ye tıklayın.

Hata kodu 0x800F081F

Bu hata kodu, alternatif bir yükleme kaynağı belirtildiğinde ve aşağıdaki koşullardan biri geçerli olduğunda oluşabilir:

 • Yol tarafından belirtilen konum, özelliği yüklemek için gerekli olan dosyaları içermez.
 • Özelliği yüklemeye çalışan kullanıcı konum ve dosyalar için en azından OKUMA erişimine sahip değil.
 • Yükleme dosyası kümesi çalıştırdığınız Windows sürümü için bozuk, eksik veya geçersiz.

Bu sorunu gidermek için kaynağın tam yolunun doğru olduğundan (x:\sources\sxs) ve konum için en azından Okuma erişimine sahip olduğunuzdan emin olun. Bunu yapmak için doğrudan etkilenen bilgisayardan kaynağa erişmeyi deneyin. Yükleme kaynağındaki dosya kümesinin geçerli ve eksiksiz olduğunu doğrulayın. Sorun devam ederse farklı bir yükleme kaynağı kullanmayı deneyin.

Hata kodu 0x800F0907

Bu hata kodu, alternatif yükleme kaynağı belirtilmezse veya geçersizse ve İsteğe bağlı bileşen yüklemesi ve bileşen onarımı için ayarları belirle Grup İlkesi ayarı Hiçbir zaman Windows Update'ten yük indirmeye çalışma olarak yapılandırılırsa oluşur.

Bu sorunu gidermek için ortamınıza uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla ilke ayarını gözden geçirin. Özellik yüklerini Windows Update'ten indirmek istemiyorsanız, Grup ilkesi ayarında Alternatif kaynak dosyası yolu değerini yapılandırmayı göz önünde bulundurun.

Not

Yerel bilgisayarda Grup İlkesi ayarlarını değiştirmek için Yöneticiler grubunun üyesi olmanız gerekir. Yönetmek istediğiniz bilgisayara yönelik Grup İlkesi ayarları etki alanı düzeyinde denetleniyorsa, sistem yöneticinize başvurun.

Bunu yapmak için şu adımları uygulayın:

 1. Ortamınıza uygun olarak Yerel Grup İlkesi Düzenleyicisi'ni veya Grup İlkesi Yönetim Konsolu'nu başlatın.

 2. Bilgisayar Yapılandırması'nı ve Yönetim Şablonları'nı genişletin, ardından Sistem'i seçin.

 3. İsteğe bağlı bileşen yüklemesi ve bileşen onarımı için ayarları belirle Grup İlkesi ayarını açın ve ardından Etkin'i seçin.

 4. Hiçbir zaman Windows Update'ten yük indirmeye çalışma Grup İlkesi ayarının etkin olup olmadığını belirleyin ve ardından ortamınız için istediğiniz ayarı belirleyin.

 5. Alternatif bir kaynak dosyası belirtmek istiyorsanız Alternatif kaynak dosyası yolu kutusunda, yükleme medyasından \sources\sxs klasörünün içeriğinin yer aldığı paylaşılan bir klasörün tam yolunu belirtin. Ya da bir WIM dosyası belirtin. WIM dosyasını alternatif kaynak dosyası konumu olarak belirtmek için yola WIM: ön ekini ekleyin ve ardından WIM dosyasında ön ek olarak kullanmak istediğiniz görüntünün dizinini ekleyin. Aşağıdakiler belirtebileceğiniz değerlerin örnekleridir:

  • Paylaşılan klasör yolu: \\server_name\share\Win8sxs
  • Özellik dosyalarının bulunduğu görüntü dizininin 3 ile temsil edildiği WIM dosyası yolu:
   WIM:\\server_name\share\install.wim:3
 6. Dilerseniz, Onarım içeriğini indirmek için Windows Server Update Services (WSUS) yerine doğrudan Windows Update ile iletişim kur onay kutusunu seçebilirsiniz.

 7. Tamam'a dokunun veya tıklayın.

 8. Yükseltilmiş bir komut isteminde gpupdate /force komutunu yazın ve ilkeyi hemen uygulamak için Enter tuşuna basın.

Windows 10 için çözüm

 • Hata kodu 0x800F0906, 0x800F081F veya 0x800F0907

  Microsoft Windows 10'da hata kodlarını gidermek için şu adımları izleyin:

  1. Windows Medya Oluşturma aracını indirin, yerel olarak bir ISO görüntüsü oluşturun veya yüklediğiniz Windows sürümü için bir görüntü oluşturun.

  2. Grup İlkesi'ni Yöntem 2'de belirtildiği gibi yapılandırın ancak şu adımları da izleyin:

   1. Adım 1'de oluşturulan ISO görüntüsünü bağlayın.
   2. Alternatif kaynak dosyası yolu olarak ISO'dan sources\sxs klasörünün üzerine gidin.
   3. gpupdate /force komutunu çalıştırın.
   4. .NET Framework özelliğini ekleyin.
 • Hata kodu 0x800F0922

  Windows 10 yükseltmesini yaptığınızda aşağıdaki hata mesajı oluşur:

  0x800F0922 CBS_E_INSTALLERS_FAILED: Gelişmiş yükleyicileri ve genel komutları işleme başarısız oldu.

  Not

  Bu hata kodu .NET Framework'e özgü değildir.

  Bu sorunu gidermek için aşağıdaki adımları izleyin:

  1. .NET Framework yükleme dosyaları klasörünü açın.

  2. Kaynaklar klasörünü açın.

  3. SXS klasörüne sağ tıklayın ve ardından Özellikler'e tıklayın.

  4. Güvenlik'e tıklayıp Oku & Yürüt'ün yanında bir onay işareti olduğundan emin olun. Onay işareti yoksa, Düzenle düğmesine tıklayın ve bunu açın.

  5. Windows tuşu + X klavye kısayoluna basın.

  6. Komut İstemi (Yönetici) seçeneğine tıklayın.

  7. Komut İstemi penceresine aşağıdaki komutu yazın ve Enter tuşuna basın:

   dism /online /enable-feature /featurename:netfx3 /all /source:c:\sxs /limitaccess
   
  8. Komut İstemi penceresine aşağıdaki komutu yazın ve Enter tuşuna basın:

   dism /online /Cleanup-Image /RestoreHealth
   

Daha fazla bilgi

Bu sorunlar; .NET Framework 3.5'i etkinleştirmek için yükleme sihirbazı, Dağıtım Görüntüsü Bakımı ve Yönetimi (DISM) aracı veya Windows PowerShell komutlarını kullandığınızda oluşabilir.

Windows 10 ve Windows Server 2012 R2'de .NET Framework 3.5 İsteğe Bağlı bir Özelliktir. İsteğe Bağlı Özelliklere yönelik meta verileri dahildir. Ancak, özellikle ilişkili olan ikili dosyalar ve diğer dosyalar dahil değildir. Bir özelliği etkinleştirdiğinizde, Windows bu özelliği yüklemek için eksik bilgileri indirmek üzere Windows Update'e başvurmayı dener. Ağ yapılandırması ve bilgisayarların ortamdaki güncelleştirmeleri yüklemek üzere nasıl yapılandırıldığı bu işlemi etkileyebilir. Bu nedenle, bu özellikleri ilk yükleyişinizde hatalarla karşılaşabilirsiniz.

Bu hata kodları ile ilişkili olan hata iletileri

Hata kodu Yaygın hata iletileri
0x800F0906 Kaynak dosyaları indirilemedi.
Özelliği geri yüklemek için gerekli olan dosyaların konumunu belirtmek için kaynak seçeneğini kullanın. Kaynak konumu belirtme hakkında daha fazla bilgi için bkz. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
DISM günlük dosyası, C:\Windows\Logs\DISM\dism.log konumunda bulunabilir.

Windows istenen değişiklikleri tamamlayamadı.
Windows gereken dosyaları indirmek için Internet'e bağlanamadı. Internet'e bağlı olduğunuzdan emin olun ve Yeniden Dene'ye tıklayarak tekrar deneyin.

Bir veya daha fazla rol, rol hizmeti veya özellik yüklenemedi.
Kaynak dosyaları bulunamadı. Yeni bir Rol ve Özellik Ekleme Sihirbazı oturumunda rolleri, rol hizmetlerini ve özellikleri yeniden yüklemeyi deneyin ve sihirbazın Onay sayfasında Alternatif bir kaynak yolu belirtin seçeneğine tıklayarak yükleme için gerekli olan kaynak dosyalarının geçerli konumunu belirtin. Konum, hedef sunucunun bilgisayar hesabı tarafından erişilebilir olmalıdır.

0x800F0906 - CBS_E_DOWNLOAD_FAILURE

Hata kodu: 0x800F0906

Hata: 0x800f0906
0x800F081F Kaynak dosyaları bulunamadı.
Özelliği geri yüklemek için gerekli olan dosyaların konumunu belirtmek için Kaynak seçeneğini kullanın. Kaynak konumu belirtme hakkında daha fazla bilgi için bkz. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
DISM günlük dosyası C:\Windows\Logs\DISM\dism.log konumunda bulunabilir.

0x800F081F - CBS_E_SOURCE_MISSING

Hata kodu: 0x800F081F

Hata: 0x800F081F
0x800F0907 DISM başarısız oldu. Hiçbir işlem gerçekleştirilmedi.
Daha fazla bilgi için günlük dosyasını inceleyin.
DISM günlük dosyası C:\Windows\Logs\DISM\dism.log konumunda bulunabilir.

Windows, ağ ilkesi ayarları nedeniyle, istenen değişiklikleri tamamlamak için gerekli dosyaları indirmek üzere Internet'e bağlanamadı. Daha fazla bilgi için ağ yöneticinize başvurun.

0x800F0907 - CBS_E_GROUPPOLICY_DISALLOWED

Hata kodu: 0x800F0907

Hata: 0x800F0907

Windows Update gereksiniminin dışında .NET Framework 3.5'i indirme

Toplu Lisanslama veya MSDN Aboneliği olan müşteriler, İsteğe Bağlı Özellik Medyası kullanılabilir olduğu için .NET Framework 3.5'i kullanabilir.

.NET Framework 3.5'i yüklediğinizde hata kodları listelenmez

.NET Framework 3.5'i yüklediğinizde bu makalede listelenmeyen diğer hata kodlarıyla karşılaşabilirsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki makaleleri inceleyin: