Durdurma hatası 7B veya Inaccessible_Boot_Device için gelişmiş sorun giderme

Bu makalede "Durdurma hatası 7B: Inaccessible_Boot_Device" sorunlarını giderme adımları sağlanır. Bu hata, bilgisayarda bazı değişiklikler yapıldıktan sonra veya windows'un bilgisayara dağıtılmasından hemen sonra oluşabilir.

Şunlar için geçerlidir: Windows 10

Inaccessible_Boot_Device durdurma hatasının nedenleri

Aşağıdaki faktörlerden herhangi biri durdurma hatasına neden olabilir:

 • Depolama yığınıyla ilgili filtre sürücülerinin eksik, bozuk veya hatalı olması
 • Dosya sistemi bozulması
 • BIOS'ta depolama denetleyicisi modunda veya ayarlarında yapılan değişiklikler
 • Windows yüklenirken kullanılandan farklı bir depolama denetleyicisi kullanma
 • Sabit diski farklı bir denetleyiciye sahip farklı bir bilgisayara taşıma
 • Hatalı bir ana kart veya depolama denetleyicisi ya da hatalı donanım
 • Olağan dışı durumlarda TrustedInstaller hizmetinin yeni yüklenen güncelleştirmeleri işleme hatasının nedeni bileşen tabanlı depo bozulmalarıdır
 • Önyükleme bölümündeki bozuk dosyalar (örneğin, komutu çalıştırdığınızda diskpart>list volSYSTEM olarak etiketlenen birimde bozulma)
 • Önyükleme bölümünün girişi öncesinde boş bir GPT girişi varsa

Bu hatayı giderme

Bu adımları izleyerek bilgisayarı Windows Kurtarma Modu'nda (WinRE) başlatın.

 1. Windows'un yüklü sürümü için yükleme medyasını kullanarak sistemi başlatın.
 2. Windows Yükle ekranında, Sonraki>Bilgisayarınızı onarın'ı seçin.
 3. Sistem Kurtarma Seçenekleri ekranında İleriKomut İstemi'ni> seçin.

Önyükleme diskinin bağlı ve erişilebilir olduğunu doğrulayın

1. Adım

WinRE Komut isteminde komutunu ve diskpartardından komutunu çalıştırın list disk.

Bilgisayara bağlı fiziksel disklerin listesi görüntülenmelidir ve aşağıdaki ekrana benzer olmalıdır:

 Disk ### Status     Size   Free   Dyn Gpt

 -------- ------------- ------- ------- --- ---

 Disk 0  Online     **size* GB   0 B    *

Bilgisayar Birleşik Genişletilebilir Üretici Yazılımı Arabirimi (UEFI) başlangıç arabirimi kullanıyorsa, sütunda GPT bir yıldız işareti (*) olacaktır.

Bilgisayar temel bir giriş/çıkış sistemi (BIOS) arabirimi kullanıyorsa sütunda Dyn yıldız işareti olmaz.

2. Adım

Komut işletim list disk sistemi disklerini doğru listelerse komutunu içinde diskpartçalıştırınlist vol.

list vol aşağıdaki ekrana benzer bir çıkış oluşturur:

 Volume ### Ltr Label    Fs   Type    Size   Status   Info

 ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- --------

 Volume 0     Windows RE  NTFS  Partition  499 MB Healthy

 Volume 1   C  OSDisk    NTFS  Partition  222 GB Healthy  Boot

 Volume 2     SYSTEM    FAT32 Partition  499 MB Healthy  System

Not

İşletim sistemini içeren disk çıkışta listelenmiyorsa OEM veya sanallaştırma üreticisiyle etkileşim kurmanız gerekir.

Önyükleme Yapılandırma Veritabanı'nın bütünlüğünü doğrulama

Önyükleme Yapılandırma Veritabanı'nın (BCD) tüm doğru girdilere sahip olup olmadığını denetleyin. Bu adımı gerçekleştirmek için WinRE komut isteminde komutunu çalıştırın bcdedit .

BCD girdilerini doğrulamak için:

 1. {bootmgr} tanımlayıcısı olan Windows Önyükleme Yöneticisi bölümünü inceleyin. Cihaz ve yol girdilerinin doğru cihaz ve önyükleme yükleyici dosyasına işaretdiğinden emin olun.

  Bilgisayar UEFI tabanlıysa aşağıdaki örnek çıkış:

  device         partition=\Device\HarddiskVolume2
  path          \EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi
  

  Makine BIOS tabanlıysa aşağıdaki örnek çıkış:

  Device        partition=C:
  

  Not

  Bu çıkış bir yol içermeyebilir.

 2. {default} tanımlayıcısına sahip Windows Önyükleme Yükleyicisi'ndecihazın, yolun, osdevice ve sistem kök dizininin doğru cihaz veya bölüme, winload dosyasına, işletim sistemi bölümüne veya cihazına ve işletim sistemi klasörüne işaretdiğinden emin olun.

  Not

  Bilgisayar UEFI tabanlıysa, {bootmgr} ve {default} yol parametresinde belirtilen dosya yolu değeri bir .efi uzantısı içerir.

  Windows Önyükleme Yükleyicisi'nin ayrıntılı bilgilerini içeren bcdedit çıkışının ekran görüntüsü.

Bilgilerden herhangi biri yanlış veya eksikse BCD deposunun yedeğini oluşturmanızı öneririz. Bunu yapmak için komutunu çalıştırın bcdedit /export C:\temp\bcdbackup. Bu komut , C:\temp\ içinde bcdbackup adlı bir yedekleme oluşturur. Yedeklemeyi geri yüklemek için komutunu çalıştırın bcdedit /import C:\temp\bcdbackup. Bu komut bcdbackup içindeki ayarları kullanarak tüm BCD ayarlarının üzerine yazar.

Yedekleme tamamlandıktan sonra, değişiklikleri yapmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

bcdedit /set *{identifier}* option value

Örneğin, {default} altındaki cihaz yanlış veya eksikse, ayarlamak için şu komutu çalıştırın: bcdedit /set {default} device partition=C:

BCD'yi tamamen yeniden oluşturmak istiyorsanız veya "Önyükleme yapılandırma veri deposu açılamadı. Sistem belirtilen dosyayı bulamadı, " komutunu çalıştırın bootrec /rebuildbcd.

BCD doğru girdilere sahipse , winload ve bootmgr girdilerinin bcdedit komutunda belirtilen yolda yer alan doğru konumda bulunup bulunmadığını denetleyin. Varsayılan olarak, BIOS bölümündeki bootmgr, SYSTEM bölümünün kökündedir. Dosyasını görmek için komutunu çalıştırın Attrib -s -h -r.

Dosyalar eksikse ve önyükleme dosyalarını yeniden derlemek istiyorsanız şu adımları izleyin:

 1. SYSTEM bölümünün altındaki tüm içeriği başka bir konuma kopyalayın. Alternatif olarak, komut istemini kullanarak işletim sistemi sürücüsüne gidebilir, yeni bir klasör oluşturabilir ve ardından burada gösterildiği gibi SYSTEM biriminden tüm dosya ve klasörleri kopyalayabilirsiniz:

  D:\> Mkdir BootBackup
  R:\> Copy *.* D:\BootBackup 
  
 2. Windows 10 kullanıyorsanız veya Windows Yükleme Öncesi Ortamı komut isteminde Windows 10 ISO kullanarak sorun gideriyorsanız, burada gösterildiği gibi önyükleme dosyalarını yeniden oluşturmak için komutunu kullanabilirsinizbcdboot:

  Bcdboot <**OSDrive* >:\windows /s <**SYSTEMdrive* >: /f ALL
  

  Örneğin, (WinRE sürücüsü) R harfini ve D harfini <OSdrive> atarsak <System Drive> aşağıdaki komutu kullanırız:

  Bcdboot D:\windows /s R: /f ALL
  

  Not

  Komutun bcdbootALL bölümü, tüm önyükleme dosyalarını (hem UEFI hem de BIOS) ilgili konumlarına yazar.

Windows 10 ISO'nuz yoksa, bölümü biçimlendirin ve bootmgr'yi benzer bir Windows derlemesine sahip başka bir çalışan bilgisayardan kopyalayın. Biçimlendirmeyi ve kopyalamayı yapmak için şu adımları izleyin:

 1. Not Defteri'ni başlatın.
 2. Ctrl+O tuşlarına basın.
 3. Sistem bölümüne gidin (bu örnekte R'dır).
 4. Bölüme sağ tıklayın ve ardından biçimlendirin.

Bu sorunun Windows Update yüklemeden sonra oluşması durumunda sorun giderme

Windows update yüklemesini ve tarihlerini doğrulamak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

Dism /Image:<Specify the OS drive>: /Get-packages

Bu komutu çalıştırdıktan sonra Yükleme beklemede ve Kaldırma Beklemede paketlerini görürsünüz:

Dism çıkış bekleyen güncelleştirmesinin ekran görüntüsü.

 1. dism /Image:C:\ /Cleanup-Image /RevertPendingActions komutunu çalıştırın. C: değerini bilgisayarınızın sistem bölümüyle değiştirin.

  Dism çıkış geri döndürme beklemede ekran görüntüsü.

 2. OSdriveLetter:\Windows\WinSxS konumuna gidin ve pending.xml dosyasının var olup olmadığını denetleyin. Varsa, pending.xml.old olarak yeniden adlandırın.

 3. Kayıt defteri değişikliklerini geri almak için komut istemine regedit yazarak Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni açın.

 4. HKEY_LOCAL_MACHINE'ı seçin ve ardından Dosya>Yükleme Kovanı'na gidin.

 5. OSdriveLetter:\Windows\System32\config konumuna gidin, COMPONENT (uzantı olmadan) adlı dosyayı seçin ve ardından Aç'ı seçin. İstendiğinde, yeni kovan için OfflineComponentHive adını girin.

  Hive Yükle penceresinin açık olduğu Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nin ekran görüntüsü.

 6. öğesini genişletin HKEY_LOCAL_MACHINE\OfflineComponentHiveve PendingXmlIdentifier anahtarının var olup olmadığını denetleyin. OfflineComponentHive anahtarının yedeğini oluşturun ve PendingXmlIdentifier anahtarını silin.

 7. Kovanı kaldırın. Bu kaldırma işlemini yapmak için OfflineComponentHive öğesini vurgulayın ve ardından Dosya>Kaldırma kovanı'yı seçin.

  OfflineHive öğesinin seçili olduğu Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nin ekran görüntüsü.

  Hive'u Kaldır seçeneğinin seçili olduğu Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nin ekran görüntüsü.

 8. HKEY_LOCAL_MACHINE seçin, Dosya>Yükü Hive'a gidin, OSdriveLetter:\Windows\System32\config konumuna gidin, SYSTEM (uzantı olmadan) adlı dosyayı seçin ve ardından Aç'ı seçin. İstendiğinde, yeni kovan için OfflineSystemHive adını girin.

 9. HKEY_LOCAL_MACHINE\OfflineSystemHivegenişletin ve ardından Seç tuşunu seçin. Varsayılan değerin verilerini denetleyin.

 10. içindeki HKEY_LOCAL_MACHINE\OfflineSystemHive\Select\Default veriler 1 ise öğesini genişletin HKEY_LOCAL_MACHINE\OfflineHive\ControlSet001. 2 ise, öğesini genişletin HKEY_LOCAL_MACHINE\OfflineHive\ControlSet002ve bu şekilde devam edin.

 11. öğesini genişletin Control\Session Manager. PendingFileRenameOperations anahtarının var olup olmadığını denetleyin. Varsa, SessionManager anahtarını yedekleyin ve PendingFileRenameOperations anahtarını silin.

Önyükleme kritik sürücülerini ve hizmetlerini doğrulama

Hizmetleri denetleme

 1. "Bu sorun Windows Update yüklemeden sonra oluşuyorsa sorun giderme" bölümündeki 1-10 arası adımları izleyin. (11. adım bu yordam için geçerli değildir.)

 2. Hizmetler'i genişletin.

 3. Hizmetler altında aşağıdaki kayıt defteri anahtarlarının bulunduğundan emin olun:

  • ACPI
  • DİSK
  • VOLMGR
  • PARTMGR
  • VOLSNAP
  • BİRİM

  Bu anahtarlar varsa, her birinin Başlangıç adlı bir değere sahip olduğundan ve 0 olarak ayarlandığından emin olun. Değilse, değeri 0 olarak ayarlayın.

  Bu anahtarlardan herhangi biri yoksa, RegBack'ten kovanı kullanarak geçerli kayıt defteri kovanını değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Bu adımı gerçekleştirmek için aşağıdaki komutları çalıştırın:

  cd OSdrive:\Windows\System32\config
  ren SYSTEM SYSTEM.old
  copy OSdrive:\Windows\System32\config\RegBack\SYSTEM OSdrive:\Windows\System32\config\
  

Üst ve alt filtre sürücülerini denetleme

Bilgisayarda Microsoft dışı üst ve alt filtre sürücüleri olup olmadığını ve bunların başka, benzer bir çalışma bilgisayarında mevcut olup olmadığını denetleyin. Varsa, üst ve alt filtre sürücülerini kaldırın:

 1. öğesini genişletin HKEY_LOCAL_MACHINE\OfflineHive\ControlSet001\Control.

 2. UpperFilters veya LowerFilters girdilerini arayın.

  Not

  Bu filtreler genellikle depolama ile ilgilidir. Kayıt defterindeki Denetim anahtarını genişlettikte UpperFilters ve LowerFilters için arama yapabilirsiniz.

  Bu filtre sürücülerini aşağıdaki kayıt defteri girdilerinden bazılarında bulabilirsiniz. Bu girdiler ControlSet altındadır ve Varsayılan olarak belirlenmiştir:

  • \Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
  • \Control\Class\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
  • \Control\Class\{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
  • \Control\Class\{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}

  ControlSet altındaki girdileri gösteren Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nin ekran görüntüsü.

  UpperFilters veya LowerFilters girdisi standart değilse (örneğin, PartMgr gibi bir Windows varsayılan filtre sürücüsü değilse), girdiyi kaldırın. Kaldırmak için sağ bölmede çift tıklayın ve yalnızca bu değeri silin.

  Not

  Birden çok giriş olabilir.

  Hizmetler dalında BAŞLANGıÇ türü 0 veya 1 olarak ayarlanmış bir girdi olabileceğinden bu girdiler bizi etkileyebilir; bu da önyükleme işleminin Önyükleme veya Otomatik bölümünde yüklendiği anlamına gelir. Ayrıca, başvuruda bulunılan dosya eksik veya bozuk ya da girdide listelenenden farklı bir şekilde adlandırılmış olabilir.

  Not

  UpperFilters veya LowerFilters girdisine karşılık gelen 0 veya 1 olarak ayarlanmış bir hizmet varsa, Filtre Sürücüsü girişini kaldırmadan hizmetin Hizmetler kayıt defterinde devre dışı olarak ayarlanması (Hizmetleri denetle bölümünün 2. ve 3. adımlarında açıklandığı gibi), bilgisayarın kilitlenmesine ve 0x7b Durdurma hatası oluşturmasına neden olur.

SFC ve Chkdsk çalıştırma

Bilgisayar hala başlatılmıyorsa, sistem sürücüsünde bir chkdisk işlem çalıştırmayı deneyebilir ve ardından Sistem Dosya Denetleyicisi'ni de çalıştırabilirsiniz. WinRE komut isteminde aşağıdaki komutları çalıştırarak bu adımları uygulayın:

 • chkdsk /f /r OsDrive:
  

  chkdsk komutunun çıktısının ekran görüntüsü.

 • sfc /scannow /offbootdir=OsDrive:\ /offwindir=OsDrive:\Windows
  

  SFC scannow komutunun çıktısının ekran görüntüsü.