2 TB'tan büyük sabit diskler için Windows desteği

Bu makalede, Windows'un depolama kapasitesi 2 TB'tan fazla olan sabit diskleri nasıl desteklediği ele alınır ve alan kullanımını en üst düzeye çıkarmak için disklerin nasıl başlatılacağı ve bölümleneceği açıklanır.

Şunlar için geçerlidir: Windows Server 2022 Standard ve Datacenter, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2
Orijinal KB numarası: 2581408

Özet

Bir işletim sisteminin 2 terabaytı (2 TB veya 2 trilyon bayt) aşan kapasitelere sahip depolama cihazlarını tam olarak desteklemesi için, cihazın GUID Bölümleme Tablosu (GPT) bölümleme düzeni kullanılarak başlatılması gerekir. Bu düzen, depolama kapasitesi aralığının tamamının ele alınması için destek sunar. Kullanıcı bilgisayarı bu büyük disklerden birinden başlatmayı amaçlıyorsa, sistemin temel üretici yazılımı arabirimi BIOS'u değil, Birleşik Genişletilebilir Üretici Yazılımı Arabirimi'ni (UEFI) kullanmalıdır.

Bu makalede, Windows XP'den bu yana tüm Windows sürümlerindeki Microsoft desteği özetlenmektedir. Ayrıca, bu cihazların tam depolama özelliğini değerlendirmeye yönelik gereksinimleri açıklar.

Not

 • Bu makalede disk kapasitesi depolama cihazı kapasite etiketlerinde daha yaygın olarak kullanılan 10'un katları yerine ikinin katları olarak ifade edilir. Bu nedenle 2 TB'a yapılan başvurular aslında 2,2 TB kapasiteye sahip olarak etiketlenmiş bir ürüne başvurur.
 • Bu makalede belirtilen işletim sistemine özgü davranış, söz konusu sistemin sunucu varyantları için de geçerlidir. Bu nedenle, Windows 7'ye yapılan bir başvuru Windows Server 2008 R2'yi, Windows Vista Windows Server 2008'i ve Windows XP Windows Server 2003 ve Windows Server 2003 R2'yi içerir.

Daha fazla bilgi

Modern depolama cihazlarının yönetimi, Mantıksal Blok Adresleme (LBA) adlı bir düzen kullanılarak ele alınır. Medyayı oluşturan mantıksal kesimlerin düzenlemesidir. LBA0, cihazın ilk mantıksal kesimini, son LBA ataması ise cihazın son mantıksal kesimini, kesim başına bir etiket olmak üzere temsil eder. Depolama cihazının kapasitesini belirlemek için, cihaz içindeki mantıksal kesim sayısı her mantıksal kesimin boyutuyla çarpılır. Geçerli boyut standardı 512 bayttır. Örneğin, kapasitesi 2 TB olan bir cihazı elde etmek için 3.906.250.000 adet 512 baytlık kesime sahip olmanız gerekir. Ancak, bir bilgisayar sistemi bu büyük sayıyı temsil etmek için 32 bit'lik (1 sn ve 0 sn) bilgi gerektirir. Bu nedenle, 32 bit kullanılarak temsil edilebilecekten daha büyük depolama kapasitesi için ek bir bit gerekir. Yani 33 bit.

Bu hesaplamadaki sorun, çoğu modern Windows tabanlı bilgisayar tarafından kullanılan bölümleme düzeninin MBR (ana önyükleme kaydı) olmasıdır. Bu düzen, mantıksal kesim sayısını temsil etmek için kullanılabilen bit sayısı için 32 sınırını koyar.

2 TB engeli, bu 32 bit sınırlamasının sonucudur. 32 bit kullanılarak temsil edilebilecek maksimum sayı 4.294.967.295 olduğundan, bu 512 baytlık kesimler kullanılarak 2,199 TB'a (yaklaşık 2,2 TB) çevrilir. Bu nedenle, 2,2 TB'ın ötesinde bir kapasite, MBR bölümleme düzeni kullanılarak adreslenemez.

Adresleme için daha fazla biti kullanılabilir hale getirmek için depolama cihazının GPT kullanılarak başlatılması gerekir. Bu bölümleme düzeni, mantıksal kesimler içinde en fazla 64 bit bilgi kullanılmasını sağlar. 9,4 ZB'lık (9,4 zettabayt veya 9,4 milyar terabayt) teorik sınırlamaya çevrilir. Ancak GPT'yi etkileyen sorun, şu anda kullanılabilir sistemlerin çoğunun eskiyen BIOS platformunu temel almasıdır. BIOS, bilgisayarı başlatmak için yalnızca MBR ile başlatılan diskleri destekler. GPT kullanılarak başlatılan bir cihazdan yeniden başlatmak için sisteminizin UEFI özellikli olması gerekir. Varsayılan olarak, birçok geçerli sistem UEFI'yi destekleyebilir. Microsoft, gelecekteki sistemlerin çoğunun bu desteğe sahip olacağını öngörmektedir. Müşteriler, sistemlerinin UEFI'yi ve 2 TB'tan büyük depolama kapasitelerine sahip diskleri destekleme yeteneğini belirlemek için sistem satıcılarına danışmalıdır.

Önyüklenebilir olmayan veri hacmi için genel gereksinimler

Bir sistemin 2 TB'tan fazla depolama kapasitesine sahip bir cihazın maksimum kapasitesini karşılayabilmesi için aşağıdaki önkoşullar geçerlidir:

 • Disk, GPT kullanılarak başlatılmalıdır.

 • Windows sürümü şunlardan biri olmalıdır (aksi belirtilmedikçe 32 bit veya 64 bit, ancak tüm SKU sürümleri dahildir):

  • Windows Server 2008 R2 (yalnızca 64 bit sürüm kullanılabilir)
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Vista
 • Depolama denetleyicisi üreticinizin en son depolama sürücülerinin yüklü olması gerekir. Örneğin, sisteminiz "RAID" moduna ayarlanmış bir Intel depolama denetleyicisi kullanıyorsa Intel destek sitesinden en son geçerli sürücülere sahip olduğunuzdan emin olun.

 • Genel olarak, sistemin 2 TB'tan fazla cihaz boyutunu destekleyip desteklemediğini belirlemek için sistem satıcınıza başvurmanız gerekir.

Önyüklenebilir sistem birimi için genel gereksinimler

Aşağıdaki şartları karşılamak istediğinizi varsayalım:

 • Windows yükleyebileceğiniz bir depolama cihazınız olsun.
 • Depolama cihazını önyüklenebilir hale getirin.
 • İşletim sisteminin, söz konusu cihaz için 2 TB'tan büyük bir maksimum depolama kapasitesini adreslemesini etkinleştirin.

Bu koşulları karşılamak için aşağıdaki önkoşullar geçerlidir:

 • Disk, GPT kullanılarak başlatılmalıdır.

 • Sistem üretici yazılımı, UEFI kullanmalıdır.

 • Windows sürümü, aşağıdakilerden biri olmalıdır (yalnızca 64 bit ancak tüm SKU sürümleri dahil):

  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Vista
 • Depolama denetleyicisi üreticinizin en son depolama sürücülerinin yüklü olması gereklidir. Örneğin sisteminiz, RAID moduna ayarlanmış bir Intel depolama denetleyicisi kullanıyorsa Intel destek sitesinden en son geçerli sürücülere sahip olduğunuzdan emin olun.

Not

Windows, Windows 32 bit sürümlerinde UEFI sistemleri kullanılarak GPT ile başlatılan birimlerin başlatılmasını desteklemez. Ayrıca eski BIOS sistemleri, GPT bölümlenmiş birimleri başlatmayı desteklemez. Sistemin, hem UEFI'yi hem de 2 TB'tan büyük depolama kapasitelerine sahip cihazların başlatılmasını destekleyip desteklemediğini belirlemek için sistem satıcınıza başvurun.

Destek matrisi

Aşağıdaki tablolarda, bu makalede ele alınan çeşitli kavramlar için Microsoft desteği listelenmiştir. Bu bilgiler, depolama kapasitesi 2 TB'tan büyük olan diskler hakkında genel bir destek bildirimi sağlar.

Tablo 1: Veri birimleri olarak bölümleme düzenleri için Windows desteği

Sistem MBR Hibrit-MBR GPT
Windows 7 Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor
Windows Vista Destekleniyor Desteklenmiyor Destekleniyor
Windows XP Destekleniyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor

Hybrid-MBR, Windows'un herhangi bir sürümü tarafından desteklenmeyen alternatif bir bölümleme stilidir.

Tablo 2: Sistem üretici yazılımı için Windows desteği

Sistem BIOS UEFI
Windows 7 Destekleniyor Destekleniyor
Windows Vista Destekleniyor Destekleniyor
Windows XP Destekleniyor Desteklenmiyor

Tablo 3: Önyükleme birimi için önyükleme üretici yazılımı ve bölümleme düzenlerinin birleşimleri için Windows desteği

Sistem BIOS + MBR UEFI + GPT BIOS + GPT UEFI + MBR
Windows 7 Destekleniyor Destekleniyor;
Windows 64 bit sürümünü gerektirir
Önyükleme birimi desteklenmiyor Önyükleme birimi desteklenmiyor
Windows Vista Destekleniyor Destekleniyor;
Windows 64 bit sürümünü gerektirir
Önyükleme birimi desteklenmiyor Önyükleme birimi desteklenmiyor
Windows XP Destekleniyor Desteklenmiyor Önyükleme birimi desteklenmiyor Önyükleme birimi desteklenmiyor

Tablo 4: Önyüklenmeyen veri birimleri olarak büyük kapasiteli diskler için Windows desteği

Sistem >2 TB tek disk - MBR >2 TB tek disk - Hybrid-MBR >2 TB tek disk - GPT
Windows 7 2 TB'a kadar adreslenebilir kapasiteyi destekler** Desteklenmiyor Tam kapasiteyi destekler
Windows Vista 2 TB'a kadar adreslenebilir kapasiteyi destekler** Desteklenmiyor Tam kapasiteyi destekler
Windows XP 2 TB'a kadar adreslenebilir kapasiteyi destekler** Desteklenmiyor Desteklenmiyor

Disk, MBR bölümleme düzeni kullanılarak başlatılırsa 2 TB'ın ötesindeki kapasite Windows tarafından adreslenemez. Örneğin, MBR kullanılarak başlatılan 3 TB'lık tek bir disk için Windows, ilk 2 TB'a kadar bölümler oluşturabilir. Ancak, kalan kapasite adreslenemez ve bu nedenle kullanılamaz.

GPT kullanarak veri diski başlatma

Aşağıdaki adımlar, Windows'un kullanılabilir en yüksek depolama kapasitesini adresleyebilmesine yardımcı olmak için GPT bölümleme düzenini kullanarak yeni bir disk başlatmayı gösterir. Bu adımları denemeden önce önemli verileri yedeklediğinizden emin olun.

 1. Başlat'a tıklayın, Aramaya Başla kutusuna diskmgmt.msc yazın, diskmgmt.msc'ye sağ tıklayın ve ardından Yönetici olarak çalıştır seçeneğine tıklayın. Gerekirse Yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı hesabının kimlik bilgilerini girin.

  Not

  Windows tarafından başlatılmamış bir disk algılandığında, diski başlatmanızı isteyen aşağıdaki pencere açılır.

  Diski Başlat iletişim kutusundan diski başlatın.

 2. Diski Başlat iletişim kutusunda, GPT (GUID Bölümleme Tablosu)'ye tıklayın ve ardından Tamam'a basın.

  Not

  Bu seçeneği seçerseniz bu sabit disk, Windows XP ve önceki Windows sürümleri tarafından tanınmaz.

 3. Diskin başlatıldığını doğrulamak için Disk Yönetimi penceresini kontrol edin. Bu durumda, pencerenin en altındaki diskin durum satırı diskin Çevrimiçi olduğunu göstermelidir.

  Disk durumunun çevrimiçi olup olmadığını denetleyin.

 4. Disk başlatıldıktan sonra bir bölüm oluşturmanız ve ardından bu bölümü bir dosya sistemi kullanarak biçimlendirmeniz gerekir. Bu, verileri bu bölümde depolayabilmek ve bu bölüme bir ad ve sürücü harfi atayabilmek içindir. Bunu yapmak için diskin durum satırının sağ tarafındaki ayrılmamış alana sağ tıklayın ve ardından Yeni Basit Birim'e tıklayın. Bu işlemi tamamlamak için bölüm sihirbazdaki adımları izleyin.

Bir MBR diskini GPT'ye dönüştürün

Diski daha önce MBR bölümleme düzenini kullanarak başlattıysanız GPT düzenini kullanarak diski başlatmak için bu adımları izleyin. Bu adımları denemeden önce önemli verileri yedeklediğinizden emin olun.

 1. Başlat'a tıklayın, Aramaya Başla kutusuna diskmgmt.msc yazın, diskmgmt.msc'ye sağ tıklayın ve ardından Yönetici olarak çalıştır seçeneğine tıklayın. Gerekirse Yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı hesabının kimlik bilgilerini girin.

 2. Disk Yönetimi penceresinde, en alttaki disk durumu satırlarını inceleyin. Aşağıdaki örnekte kullanıcı, daha önce MBR bölümleme düzeni kullanılarak başlatılmış 3 TB'lık bir diske sahiptir. Bu cihaz burada Disk 1 olarak etiketlenmiştir.

  Disk Yönetimi penceresinde disk durumunu denetleyin.

 3. Disk 1, ayrılmamış iki ayrı bölüm içermektedir. Bu ayırma, disk alanının ilk 2 TB'ının kullanılabileceğini göstermektedir. Ancak MBR bölümleme düzeninin 32 bit adresleme alanı sınırlaması nedeniyle kalan alan adreslenemez. Sistemin, depolama cihazının toplam kapasitesini tam olarak adreslemesini sağlamak için diski GPT bölümleme düzenini kullanacak şekilde dönüştürmeniz gerekir.

 4. Dönüştürmek istediğiniz diskin sol tarafındaki etikete sağ tıklayın ve ardından GPT Diskine Dönüştür'e tıklayın.

  Not

  Gösterge artık kullanılabilir alanın tamamını ayrılmamış olarak göstermelidir.

  Kullanılabilir alanın tamamı ayrılmamış olarak gösterilir.

 5. Tam depolama kapasitesine erişmek için disk başlatıldıktan sonra bir bölüm oluşturmanız ve ardından bir dosya sistemi kullanarak bu bölümü biçimlendirmeniz gerekir. Bu, verileri bu bölümde depolayabilmek ve bu bölüme bir ad ve sürücü harfi atayabilmek içindir. Bunu yapmak için diskin durum satırının sağ tarafındaki ayrılmamış alana sağ tıklayın ve ardından Yeni Basit Birim'e tıklayın. Bu işlemi tamamlamak için bölüm sihirbazdaki adımları izleyin.

Bilinen sorunlar veya sınırlamalar

2 TB'tan büyük tek bir disk kapasitesine geçiş oldukça kısa bir süre önce gerçekleştiğinden Microsoft, Windows'un bu büyük diskleri nasıl desteklediğini araştırmıştır. Sonuçlar, Service Pack 1 ile Windows 7, Service Pack 1 ile Windows Server 2008 R2 ve önceki tüm Windows sürümleri için geçerli olan çeşitli sorunları ortaya çıkarmıştır.

Bu noktada, Windows'un 2 TB'tan büyük tek disk depolama kapasitesini işlediğinde aşağıdaki yanlış davranışın oluştuğu bilinmektedir:

 • 2 TB'ın üzerindeki sayısal kapasite taşması. Sistemin, yalnızca 2 TB'ın ötesindeki kapasiteyi adreslemesine neden olur. Örneğin 3 TB'lık bir diskte, kullanılabilir kapasite yalnızca 1 TB olabilir.

 • 2 TB'ın üzerindeki sayısal kapasite kesilir. En fazla 2 TB adreslenebilir alan elde edilir. Örneğin, 3 TB diskte kullanılabilir kapasite yalnızca 2 TB olabilir.

 • Depolama cihazı doğru algılanmaz. Bu durumda cihaz, Aygıt Yöneticisi veya Disk Yönetimi pencerelerinde görüntülenmez. Birçok depolama denetleyicisi üreticisi, 2 TB'tan fazla depolama kapasiteleri için destek sağlayan güncelleştirilmiş sürücüler sunar. 2 TB'tan büyük tek diskli kapasiteler için hangi indirilebilir desteğin sağlandığını belirlemek için depolama denetleyicisi üreticinize veya OEM'inize başvurun.

SCSI algılama verileri

Disk, okunamayan veya yazılamayan sektörlerle ilgili hatalarla karşılaştığında, bu hataları ve ilgili SCSI algılama verilerini işletim sistemine bildirir. SCSI algılama verileri, okunamaz veya yazılamaz olduğu belirlenen sektörler için LBA hakkında bilgi içerebilir.

2 TB'tan büyük LBA adres alanı için disk, Tanımlayıcı biçiminde SCSI algılama verileri gerektirir. Bu biçim, SCSI algılama verilerini Sabit biçimde alan Windows 7 veya Windows Server 2008 R2 tarafından desteklenmez. Bu nedenle, alınan SCSI algılama verileri ya bozuk kesimler hakkında bilgi içermez ya da bozuk kesimler hakkında yanlış bilgiler içerir. Yöneticiler, Windows olay günlüğüne kaydedilen bozuk kesim LBA bilgilerini ararken bu sınırlamaya dikkat etmelidir.