Aracılığıyla paylaş


Get-SupportSessionInfo

Söz dizimi

Get-SupportSessionInfo [-AsJob]

Parametreler

-AsJob

Type: SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Girişler

Hiçbiri

Çıkışlar

Microsoft.AzureStack.PrivilegedEndpointSecurity.PepCmdlets.AzureStackSupportSessionInfo

Sonraki adımlar

Ayrıcalıklı uç noktaya erişme ve uç noktayı kullanma hakkında bilgi için bkz. Azure Stack Hub'da ayrıcalıklı uç noktayı kullanma.