Azure AD Connect Eşitleme Service Manager Kullanıcı Arabirimine Giriş

Eşitleme Service Manager U I'yi gösteren ekran görüntüsü.

Eşitleme Service Manager kullanıcı arabirimi, eşitleme altyapısının daha gelişmiş yönlerini yapılandırmak ve hizmetin işletimsel yönlerini görmek için kullanılır.

Eşitleme Service Manager kullanıcı arabirimini başlat menüsünden başlatırsınız. Eşitleme Hizmeti olarak adlandırılır ve Azure AD Connect grubunda bulunabilir.
Eşitleme Service Manager

Sonraki adımlar

İşlemler, Bağlayıcılar, Meta Veri Deposu Tasarımcısı ve Meta Veri Deposu Arama sekmeleri de dahil olmak üzere Eşitleme Service Manager kullanıcı arabirimi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Azure AD Connect eşitleme yapılandırması hakkında daha fazla bilgi edinin.

Şirket içi kimliklerinizi Azure Active Directory ile tümleştirme hakkında daha fazla bilgi edinin.