Meta Veri Deposu Tasarımcısı Service Manager Eşitleme

Eşitleme Service Manager

Çoğu müşteri için burada yapılandıracak bir şey yoktur.

Sonraki adımlar

Azure AD Connect eşitleme yapılandırması hakkında daha fazla bilgi edinin.

Şirket içi kimliklerinizi Azure Active Directory ile tümleştirme hakkında daha fazla bilgi edinin.