Çoklu oturum açmayı kullanmaya başlama

Çoklu oturum açma ayarlarının ayarlanması, hangi eşitleme aracını kullandığınıza ve iş hedeflerinizin ne olduğuna bağlıdır. Hangi özellikleri kullanacağınızı belirlemek için tabloları kullanın

Bulut eşitleme

Microsoft Entra Connect sağlama aracısını yükledikten sonra, bulut eşitlemesi için çoklu oturum açmayı yapılandırmanız gerekir. Aşağıdaki tabloda, çoklu oturum açma kullanımı için gereken adımların listesi sağlanır.

Görev Açıklama
connect dosyalarını Microsoft Entra indirme ve ayıklama PowerShell modüllerini kullanmak için Connect dosyalarını Microsoft Entra indirip ayıklayın.
Sorunsuz çoklu oturum açma PowerShell modülünü içeri aktarma PowerShell modüllerini bir PowerShell oturumuna aktarın.
Sorunsuz çoklu oturum açma özelliğinin etkinleştirildiği Active Directory ormanlarının listesini alma Çoklu oturum açmanın nerede etkinleştirildiğini belirleyin.
Her Active Directory ormanı için Sorunsuz çoklu oturum açmayı etkinleştirme Ormanlarınızda çoklu oturum açmayı etkinleştirin.
Kiracınızda özelliği etkinleştirme Kiracınızda çoklu oturum açmayı etkinleştirin.

Daha fazla bilgi için bkz. Bulut eşitleme ile çoklu oturum açmayı yapılandırma.

Microsoft Entra Connect

sorunsuz çoklu oturum açma (Sorunsuz çoklu oturum açma) Microsoft Entra, şirket ağınıza bağlı kurumsal masaüstlerini kullanırken kullanıcılar otomatik olarak oturum açar. Aşağıdaki tabloda, çoklu oturum açma kullanımı için gereken adımların listesi sağlanır.

Görev Açıklama
Önkoşulları denetleme Önkoşulları gözden geçirin ve çoklu oturum açmayı etkinleştirebileceğinizden emin olun.
Özelliği etkinleştirme Çoklu oturum açmayı etkinleştirmek için Microsoft Entra Bağlanma sihirbazını kullanın.
Özelliği kullanıma sunma Aşamalı olarak çoklu oturum açma uygulayın.
Çoklu oturum açma testi Çoklu oturum açmanın çalıştığından emin olun.

Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Entra Connect ile çoklu oturum açmayıyapılandırma ve bulut eşitleme ile çoklu oturum açmayı yapılandırma.