Güvenilirlik için izleme

İzleme ve tanılama, dayanıklılık için önemlidir. Bir şeyler başarısız olursa, başarısız olduğunu ve ne zaman başarısız olduğunu bilmeniz gerekir.

Denetim Listesi

Uygulama sistem durumunu nasıl izleyip ölçirsiniz?


  • Uygulama, semantik Günlükler ve ölçümler ile işaretlenir.
  • Uygulama günlükleri bileşenler arasında bağıntılı.
  • Tüm bileşenler, uygulama telemetrisi ile izlenir ve bağıntılı.
  • Anahtar ölçümleri, eşikler ve göstergeler tanımlanır ve yakalanır.
  • Performans, kullanılabilirlik ve kurtarma hedeflerine göre bir sistem durumu modeli tanımlanmıştır.
  • Azure hizmet durumu olayları, geçerli hizmet seviyesi olayları hakkında uyarı almak için kullanılır.
  • Azure Kaynak Durumu olayları, kaynak sistem durumu olaylarında uyarı almak için kullanılır.
  • Uzun süre çalışan iş akışlarını hatalara karşı izleyin.

İzleme için Azure hizmetleri

Başvuru mimarisi

Sonraki adım