ARM şablonu belgeleri

Azure Resource Manager şablonları, projenizin altyapısını ve yapılandırmasını tanımlayan JavaScript Nesne Gösterimi (JSON) dosyalarıdır.