Azure SQL Veritabanı için Azure Kaynak Grafı örnek sorguları

Bu sayfa, Azure SQL Veritabanı için Azure Kaynak Grafı örnek sorgularından oluşan bir koleksiyondur. Azure Kaynak Grafı örneklerinin tam listesi için bkz. Kategoriye göre örnekleri Kaynak Grafı ve Tabloya göre örnekleri Kaynak Grafı.

Örnek sorgular

SQL Veritabanlarını ve elastik havuzlarını listeleme

Aşağıdaki sorgu, varsa SQL Veritabanı kaynakları ve ilgili elastik havuzlarını bir araya getirmek için leftouterjoin kullanır.

Resources
| where type =~ 'microsoft.sql/servers/databases'
| project databaseId = id, databaseName = name, elasticPoolId = tolower(tostring(properties.elasticPoolId))
| join kind=leftouter (
	Resources
	| where type =~ 'microsoft.sql/servers/elasticpools'
	| project elasticPoolId = tolower(id), elasticPoolName = name, elasticPoolState = properties.state)
	on elasticPoolId
| project-away elasticPoolId1
az graph query -q "Resources | where type =~ 'microsoft.sql/servers/databases' | project databaseId = id, databaseName = name, elasticPoolId = tolower(tostring(properties.elasticPoolId)) | join kind=leftouter ( Resources | where type =~ 'microsoft.sql/servers/elasticpools' | project elasticPoolId = tolower(id), elasticPoolName = name, elasticPoolState = properties.state) on elasticPoolId | project-away elasticPoolId1"

Sonraki adımlar