Algılanabilir sorgu performansı performans sorunları türleri

Şunlar için geçerlidir: Azure SQL Veritabanı Azure SQL Yönetilen Örneği SQL Server

Bu içerik iki makaleye ayrılır:

Sonraki adımlar

Azure SQL Veritabanı için daha fazla kaynak:

SQL Server ve Azure SQL Yönetilen Örneği için daha fazla kaynak: