Azure SQL Yönetilen Örneği yerleşik güvenlik duvarını doğrulama

Şunlar için geçerlidir: Azure SQL Yönetilen Örneği

Azure SQL Yönetilen Örneği zorunlu gelen güvenlik kuralları 9000, 9003, 1438, 1440 ve 1452 yönetim bağlantı noktalarının SQL Yönetilen Örneği koruyan Ağ Güvenlik Grubu'ndaki (NSG) herhangi bir kaynaktan açık olmasını gerektirir. Bu bağlantı noktaları NSG düzeyinde açık olsa da yerleşik güvenlik duvarı tarafından ağ düzeyinde korunur.

Güvenlik duvarını doğrulama

Bu bağlantı noktalarını doğrulamak için herhangi bir güvenlik tarayıcı aracını kullanarak bu bağlantı noktalarını test edin. Aşağıdaki ekran görüntüsünde bu araçlardan birinin nasıl kullanılacağı gösterilmektedir.

Yerleşik güvenlik duvarını doğrulama

Sonraki adımlar

SQL Yönetilen Örneği ve bağlantı hakkında daha fazla bilgi için bkz. Azure SQL Yönetilen Örneği bağlantı mimarisi.