Azure SQL'e geçiş

Azure VM'de Azure SQL Veritabanı, Azure SQL Yönetilen Örneği ve SQL Server olmak üzere buluttaki SQL Server veritabanı altyapısı ürünlerinin Azure SQL ailesine nasıl geçiş yapılacağını gösteren belgeleri bulun.