Azure geçiş kılavuzuna genel bakış

Bulut Benimseme Çerçevesi Geçişi metodolojisi, okuyuculara bir iş yükünün veya yayın başına küçük bir iş yükü koleksiyonunun geçirilmesine yönelik yinelemeli bir süreç boyunca yol gösterir. Her yinelemede, iş yüklerinin üretim taleplerini karşılamaya hazır olduğundan emin olmak için değerlendirme, geçirme, iyileştirme ve yükseltme sürecini izleyeceksiniz. Bu buluttan bağımsız süreç tüm bulut sağlayıcılarında geçişe yol gösterebilir.

Bu makale, şirket içi ortamınızdan Azure'a geçiş işleminin basitleştirilmiş bir sürümünde size yol gösterir.

İpucu

Etkileşimli bir deneyim için bu kılavuzu Azure portalında görüntüleyin. Azure portalında Azure Hızlı Başlangıç Merkezi’ne gidin ve Azure geçişi kılavuzunu seçip adım adım yönergeleri izleyin.

Bu kılavuz, Azure'a ilk geçişiniz için önerilen yoldur. Azure'a geçiş sırasında en yaygın olarak kullanılan metodolojiyi ve bulutta yerel araçları kullanıma sunar. Bu araçlar aşağıdaki sayfalarda tanıtılmıştır:

Bulut Benimseme Çerçevesi Hazır metodolojisindeki en iyi yöntemlerle uyumlu olarak, bu kılavuza devam etmeden önce bir giriş bölgesi dağıtın.