Azure PowerShell kullanarak Azure Cosmos DB MongoDB API veritabanı ve koleksiyonu için kaynak kilidi oluşturma

ŞUNLAR IÇIN GEÇERLIDIR: MongoDB

Not

Azure ile etkileşime geçmek için Azure Az PowerShell modülünü kullanmanızı öneririz. Başlamak için bkz. Azure PowerShell'i yükleme. Az PowerShell modülüne nasıl geçeceğinizi öğrenmek için bkz. Azure PowerShell’i AzureRM’den Az’ye geçirme.

Bu örnek az 5.4.0 veya sonraki Azure PowerShell gerektirir. Hangi sürümlerin yüklü olduğunu görmek için komutunu çalıştırın Get-Module -ListAvailable Az . Yüklemeniz gerekiyorsa bkz. Azure PowerShell modülünü yükleme.

Azure'da oturum açmak için Connect-AzAccount komutunu çalıştırın.

Önemli

Azure Cosmos DB hesabı önce özelliği etkin olarak kilitlenmediği disableKeyBasedMetadataWriteAccess sürece, herhangi bir MongoDB SDK'sı, Mongoshell, herhangi bir araç veya Azure Portal kullanarak bağlanan kullanıcılar tarafından yapılan değişikliklerde kaynak kilitleri çalışmaz. Bu özelliği etkinleştirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. SDK'lardan değişiklikleri engelleme.

Örnek betik

# References:
# Az.CosmosDB | https://docs.microsoft.com/powershell/module/az.cosmosdb
# Az.Resources | https://docs.microsoft.com/powershell/module/az.resources
# --------------------------------------------------
# Purpose
# 
# --------------------------------------------------
# Variables
# ***** SUBSTITUTE YOUR VALUES *****
$resourceGroupName = "myResourceGroup"
$accountName = "myaccount"
$databaseName = "myDatabase"
$collectionName = "myCollection"
# *****
$apiVersion = "2020-04-01" # Cosmos DB RP API version
$lockLevel = "CanNotDelete" # CanNotDelete or ReadOnly

$resourceTypeAccount = "Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts"
$resourceTypeDatabase = "$resourceTypeAccount/mongodbDatabases"
$resourceTypeCollection = "$resourceTypeDatabase/collections"

$resourceNameDatabase = "$accountName/$databaseName"
$lockNameDatabase = "$accountName-$databaseName-Lock"

$resourceNameCollection = "$accountName/$databaseName/$collectionName"
$lockNameCollection = "$accountName-$databaseName-$collectionName-Lock"
# --------------------------------------------------

Write-Host "Create a $lockLevel lock on resource $resourceNameDatabase"
New-AzResourceLock `
  -ApiVersion $apiVersion `
  -ResourceGroupName $resourceGroupName `
  -ResourceType $resourceTypeDatabase `
  -ResourceName $resourceNameDatabase `
  -LockName $lockNameDatabase `
  -LockLevel $lockLevel `
  -Force

Write-Host "Create a $lockLevel lock on resource $resourceNameCollection"
New-AzResourceLock `
  -ApiVersion $apiVersion `
  -ResourceGroupName $resourceGroupName `
  -ResourceType $resourceTypeCollection `
  -ResourceName $resourceNameCollection `
  -LockName $lockNameCollection `
  -LockLevel $lockLevel `
  -Force

Write-Host "List all locks on Cosmos DB account $accountName to confirm lock creation"
Get-AzResourceLock `
  -ApiVersion $apiVersion `
  -ResourceGroupName $resourceGroupName `
  -ResourceType $resourceTypeAccount `
  -ResourceName $accountName

Write-Host "Delete lock on resource $resourceNameDatabase"
Remove-AzResourceLock `
  -ApiVersion $apiVersion `
  -ResourceGroupName $resourceGroupName `
  -ResourceType $resourceTypeDatabase `
  -ResourceName $resourceNameDatabase `
  -LockName $lockNameDatabase `
  -Force

Write-Host "Delete lock on resource $resourceNameCollection"
Remove-AzResourceLock `
  -ApiVersion $apiVersion `
  -ResourceGroupName $resourceGroupName `
  -ResourceType $resourceTypeCollection `
  -ResourceName $resourceNameCollection `
  -LockName $lockNameCollection `
  -Force

Write-Host "List all locks on Cosmos DB account $accountName to confirm lock removal"
Get-AzResourceLock `
  -ApiVersion $apiVersion `
  -ResourceGroupName $resourceGroupName `
  -ResourceType $resourceTypeAccount `
  -ResourceName $accountName

Dağıtımı temizleme

Betik örneği çalıştırıldıktan sonra, kaynak grubunu ve onunla ilişkili tüm kaynakları kaldırmak için aşağıdaki komut kullanılabilir.

Remove-AzResourceGroup -ResourceGroupName "myResourceGroup"

Betik açıklaması

Bu betik aşağıdaki komutları kullanır. Tablodaki her komut, komuta özgü belgelere yönlendirir.

Komut Notlar
Azure Kaynağı
New-AzResourceLock Kaynak kilidi oluşturur.
Get-AzResourceLock Bir kaynak kilidi alır veya kaynak kilitlerini listeler.
Remove-AzResourceLock Kaynak kilidini kaldırır.

Sonraki adımlar

Azure PowerShell hakkında daha fazla bilgi için Azure PowerShell belgelerine bakın.