DELTA_VIOLATE_TABLE_PROPERTY_VALIDATION_FAILED hata sınıfı

Tablonun özelliklerinin doğrulanması

ihlal edildi:

Bu hata sınıfı aşağıdaki türetilmiş hata sınıflarını içerir:

EXISTING_DELETION_VECTORS_WITH_INCREMENTAL_MANIFEST_GENERATION

Silme vektörleri tabloda mevcutken Symlink bildirim oluşturma desteklenmiyor.

Silme vektörleri olmadan tablonun bir sürümünü oluşturmak için 'REORG TABLE' komutunu çalıştırın

UYGULA (TEMIZLEME)'.

PERSISTENT_DELETION_VECTORS_IN_NON_PARQUET_TABLE

Kalıcı silme vektörleri yalnızca Parquet tabanlı Delta tablolarında desteklenir.

PERSISTENT_DELETION_VECTORS_WITH_INCREMENTAL_MANIFEST_GENERATION

Kalıcı silme vektörleri ve artımlı symlink bildirimi oluşturma birbirini dışlar.