date_add işlevi

tarihinden sonraki startDatetarihi numDays döndürür.

Söz dizimi

date_add(startDate, numDays)

Bağımsız değişkenler

  • startDate: DATE ifadesi.
  • numDays: INTEGER ifadesi.

Döndürülenler

RANDEVU.

Negatifse numDaysabs(num_days) , 'den startDateçıkarılır.

Sonuç tarihi tarih aralığını akıyorsa işlev hata verir.

Örnekler

> SELECT date_add('2016-07-30', 1);
 2016-07-31