last toplama işlevi

Satır grubu için değerinin son değerini expr döndürür.

Söz dizimi

last(expr [, ignoreNull] ) [FILTER ( WHERE cond ) ] [ IGNORE NULLS | RESPECT NULLS ]

Bağımsız değişkenler

  • expr: Herhangi bir türde bir ifade.
  • ignoreNull: Varsayılan olarak false olan isteğe bağlı bir BOOLEAN değişmez değeri. için ignoreNull varsayılan değer false'tur.
  • cond: Toplama için kullanılan satırları filtreleyerek isteğe bağlı bir boole ifadesi.
  • IGNORE NULLS veya RESPECT NULLS: Kullanıldığında IGNORE NULLS veya ignoreNulltrue NULL olan herhangi bir expr değer yoksayılır. Varsayılan değer: RESPECT NULLS.

Döndürülenler

Sonuç türü ile eşleşir expr.

işlevi, last_value toplama işlevinin eş anlamlısıdır.

Bu işlev belirleyici değildir.

Örnekler

> SELECT last(col) FROM VALUES (10), (5), (20) AS tab(col);
 20
> SELECT last(col) FROM VALUES (10), (5), (NULL) AS tab(col);
 NULL
> SELECT last(col) IGNORE NULLS FROM VALUES (10), (5), (NULL) AS tab(col);
 5