TRUNCATE TABLE

Tablodan veya bölümlerden tüm satırları kaldırır. Tablo bir görünüm veya dış ya da geçici tablo olmamalıdır. Aynı anda birden çok bölümün kesilmesini sağlamak için içindeki bölümleri partition_specbelirtin. Belirtilmezse partition_spec , tablodaki tüm bölümleri kaldırır.

Tablo önbelleğe alınırsa, komut tablonun önbelleğe alınmış verilerini ve tabloya başvuran tüm bağımlılarını temizler. Tabloya veya bağımlılara bir sonraki sefer erişildiğinde önbellek gevşek bir şekilde doldurulur.

Sözdizimi

TRUNCATE TABLE table_name [ PARTITION clause ]

Parametreler

Örnekler

-- Create table Student with partition
> CREATE TABLE Student (name STRING, rollno INT) PARTITIONED BY (age INT);

> SELECT * FROM Student;
 name rollno age
 ---- ------ ---
 ABC   1 10
 DEF   2 10
 XYZ   3 12

-- Remove all rows from the table in the specified partition
> TRUNCATE TABLE Student partition(age=10);

-- After truncate execution, records belonging to partition age=10 are removed
> SELECT * FROM Student;
 name rollno age
 ---- ------ ---
 XYZ   3 12

-- Remove all rows from the table from all partitions
> TRUNCATE TABLE Student;

> SELECT * FROM Student;
 name rollno age
 ---- ------ ---