<=(lt eq sign) işleci (Databricks SQL)

değerinden küçük veya eşitse expr2expr1 veya false başka bir şekilde döndürürtrue.

Söz dizimi

expr1 <= expr2

Bağımsız değişkenler

  • expr1: Karşılaştırılabilir türde bir ifade.
  • expr2: ile expr1en az ortak türü paylaşan ifade.

Döndürülenler

BOOLE DEĞERI.

Örnekler

> SELECT 2 <= 2;
 true
> SELECT 1.0 <= '1';
 true
> SELECT to_date('2009-07-30 04:17:52') <= to_date('2009-07-30 04:17:52');
 true
> SELECT to_date('2009-07-30 04:17:52') <= to_date('2009-08-01 04:17:52');
 true
> SELECT 1 <= NULL;
 NULL