Aracılığıyla paylaş


C++/WinRT HoloLens projesinde Azure Spatial Anchors'u yapılandırma

Gereksinimler

  • Visual Studio 2019, Evrensel Windows Platformu geliştirme iş yükü ve Windows 10 SDK (10.0.18362.0 veya üzeri) bileşeniyle birlikte yüklenir.

Projeyi yapılandırma

HoloLens ve C++/WinRT için Azure Spatial Anchors, Microsoft.Azure.SpatialAnchors.WinRT NuGet paketi kullanılarak dağıtılır.

Visual Studio'nun NuGet Paket Yöneticisi kullanarak Microsoft.Azure.SpatialAnchors.WinRT NuGet paketini projenize yüklemek için buradaki yönergeleri izleyin.

Sonraki adımlar