Aracılığıyla paylaş


PowerShell kullanarak ölçek kümesinde sanal makineler oluşturma

Bu makalede, Sanal Makine Ölçek Kümesi oluşturmak için PowerShell kullanma adımları verilmiştir.

Azure Cloud Shell'i başlatma

Azure Cloud Shell, bu makaledeki adımları çalıştırmak için kullanabileceğiniz ücretsiz bir etkileşimli kabuktur. Yaygın Azure araçları, kabuğa önceden yüklenmiştir ve kabuk, hesabınızla birlikte kullanılacak şekilde yapılandırılmıştır.

Cloud Shell'i açmak için kod bloğunun sağ üst köşesinden Deneyin'i seçmeniz yeterlidir. İsterseniz https://shell.azure.com/powershell adresine giderek Cloud Shell'i ayrı bir tarayıcı sekmesinde de başlatabilirsiniz. Kopyala’yı seçerek kod bloğunu kopyalayın, Cloud Shell’e yapıştırın ve Enter tuşuna basarak çalıştırın.

Kaynak grubu oluştur

New-AzResourceGroup ile bir Azure kaynak grubu oluşturun. Kaynak grubu, Azure kaynaklarının dağıtıldığı ve yönetildiği bir mantıksal kapsayıcıdır.

New-AzResourceGroup -Name 'myVMSSResourceGroup' -Location 'EastUS'

Sanal Makine Ölçek Kümesi oluşturma

Şimdi New-AzVmss ile bir Sanal Makine Ölçek Kümesi oluşturun. Aşağıdaki örnek, windows server 2019 Datacenter sürümünü çalıştıran iki örnek sayısına sahip bir ölçek kümesi oluşturur.

Önemli

Kasım 2023'den itibaren, düzenleme modu belirtilmezse PowerShell ve Azure CLI kullanılarak oluşturulan VM ölçek kümeleri varsayılan olarak Esnek Düzenleme Modu olarak ayarlanır. Bu değişiklik ve gerçekleştirmeniz gereken eylemler hakkında daha fazla bilgi için BKZ. VMSS PowerShell/CLI Müşterileri için Yeni Değişiklik - Microsoft Community Hub

New-AzVmss `
  -ResourceGroup "myVMSSResourceGroup" `
  -Name "myScaleSet" `
  -OrchestrationMode "Flexible" `
  -Location "East US" `
  -InstanceCount "2" `
  -ImageName "Win2019Datacenter"

Kaynakları temizleme

Bir kaynak grubunu sildiğinizde, o kaynak grubunun içindeki sanal makine örnekleri, sanal ağ ve diskler gibi tüm kaynaklar da silinir. -Force parametresi, başka bir istem olmadan kaynakları silmek istediğinizi onaylar. -AsJob parametresi işlemin tamamlanmasını beklemeden denetimi komut istemine döndürür.

Remove-AzResourceGroup -Name "myResourceGroup" -Force -AsJob

Sonraki adımlar