brain version list

Söz dizimi ve kullanım

bonsai brain version list
 -n BRAIN_NAME   | --name BRAIN_NAME
 [ --w WORKSPACE_ID | --workspace-id WORKSPACE_ID ]
 [ -o OUTPUT_FORMAT | --output OUTPUT_FORMAT ]
 [ --debug ]

bonsai brain version list -h | --help

Hedeflenen beyin için tüm sürümlerin eğitim ve değerlendirme durumunu listeleyin.

Seçenekler


-n BRAIN_NAME

--name BRAIN_NAME

Gerekli, dize.

Hedef beynin benzersiz sistem adını gösterir. Sistem adları büyük/küçük harfe duyarlı değildir ve harf, sayı ve kısa çizgi içerebilir.

Örnek: --name 'HiveMind'


-w WORKSPACE_ID

--workspace-id WORKSPACE_ID

İsteğe bağlı, onaltılık dize.

Bonsai CLI sunucuyla Bonsai iletişim kurarken kullanılması gereken çalışma alanını gösterir.

Örnek: --workspace-id 00000000-0000-0000-0000-000000000000


-o OUTPUT_FORMAT

--output OUTPUT_FORMAT

İsteğe bağlı, numaralandırılmış dize.

Sunucudan alınan Bonsai yanıtlar için görüntü biçimini ayarlar. Varsayılan biçim tablo biçimindedir. Desteklenen diğer seçenekler aşağıda yer almaktadır.

Belirteç Çıkış biçimi
json JSON
zip zip dosyası

Örnek: --output json


--debug

İsteğe bağlı.

Ayrıntılı günlük bilgilerini JSON'da görüntüleyin. CLI'dan istek ayrıntılarını ve sunucudan Bonsai yanıt ayrıntılarını içerir.

Örnek: --debug


-h

--help

İsteğe bağlı.

Komut ve çıkış için satır içi yardım görüntüler. Yardım bayrağı kullanılırken gerekli seçenekler gerekli değildir.

Örnek: --help

Örnekler

HiveMind beyninin tüm sürümleri için durum bilgilerini listeleyin:

$ bonsai brain version list --name 'HiveMind'
|  VERSION | TRAINING STATE  | ASSESSMENT STATE  |
|-----------+------------------+--------------------|
|     1 | Active      | Idle        |
|     2 | Idle       | Active       |
|     3 | Active      | Idle        |
|     4 | Active      | Idle        |
|     5 | Idle       | Idle        |