brain version list

Söz dizimi ve kullanımı

bonsai brain version list
 -n BRAIN_NAME   | --name BRAIN_NAME
 [ --w WORKSPACE_ID | --workspace-id WORKSPACE_ID ]
 [ -o OUTPUT_FORMAT | --output OUTPUT_FORMAT ]
 [ --debug ]

bonsai brain version list -h | --help

Hedeflenen beyin için tüm sürümlerin eğitim ve değerlendirme durumunu listeleyin.

Seçenekler


-n BRAIN_NAME

--name BRAIN_NAME

Gerekli, dize.

Hedef beyin için benzersiz sistem adını gösterir. Sistem adları büyük/küçük harfe duyarlı değildir ve harf, sayı ve tire içerebilir.

Örnek: --name 'HiveMind'


-w WORKSPACE_ID

--workspace-id WORKSPACE_ID

İsteğe bağlı, onaltılık dize.

Bonsai CLI sunucuyla Bonsai iletişim kurarken kullanılması gereken çalışma alanını gösterir.

Örnek: --workspace-id 00000000-0000-0000-0000-000000000000


-o OUTPUT_FORMAT

--output OUTPUT_FORMAT

İsteğe bağlı, numaralandırılmış dize.

Sunucudan alınan Bonsai yanıtlar için görüntü biçimini ayarlar. Varsayılan biçim tablosaldır. Desteklenen diğer seçenekler aşağıda listelenmiştir.

Belirteç Çıkış biçimi
json JSON
zip zip dosyası

Örnek: --output json


--debug

İsteğe bağlı.

JSON'da ayrıntılı günlük bilgilerini görüntüleme. CLI'dan gelen istek ayrıntılarını ve sunucudan Bonsai gelen yanıt ayrıntılarını içerir.

Örnek: --debug


-h

--help

İsteğe bağlı.

Komut ve çıkış için satır içi yardım görüntüler. Yardım bayrağı kullanılırken gerekli seçenekler gerekli değildir.

Örnek: --help

Örnekler

HiveMind beyninin tüm sürümleri için durum bilgilerini listeleyin:

$ bonsai brain version list --name 'HiveMind'
|  VERSION | TRAINING STATE  | ASSESSMENT STATE  |
|-----------+------------------+--------------------|
|     1 | Active      | Idle        |
|     2 | Idle       | Active       |
|     3 | Active      | Idle        |
|     4 | Active      | Idle        |
|     5 | Idle       | Idle        |