az ad sp owner

Hizmet sorumlusu sahiplerini yönetme.

Komutlar

Name Description Tür Durum
az ad sp owner list

Hizmet sorumlusu sahiplerini listeleyin.

Temel GA

az ad sp owner list

Hizmet sorumlusu sahiplerini listeleyin.

az ad sp owner list --id

Örnekler

Hizmet sorumlusu sahiplerini listeleyin. (otomatik olarak oluşturulmuş)

az ad sp owner list --id 00000000-0000-0000-0000-000000000000

Gerekli Parametreler

--id

Hizmet asıl adı, nesne kimliği veya hizmet sorumlusu.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.