az capacity reservation group

'Kapasite rezervasyonu' komut grubu önizleme aşamasında ve geliştirme aşamasındadır. Başvuru ve destek düzeyleri: https://aka.ms/CLI_refstatus

Kapasite rezervasyon grubunu yönetme.

Komutlar

Name Description Tür Durum
az capacity reservation group create

Kapasite rezervasyon grubu oluşturun.

Temel Önizleme
az capacity reservation group delete

Kapasite rezervasyon grubunu silmek için silme işlemi. Bu işleme yalnızca ilişkili tüm kaynakların rezervasyon grubuyla ilişkisi kaldırıldıysa ve rezervasyon grubu altındaki tüm kapasite rezervasyonları da silindiyse izin verilir. Daha fazla bilgi için https://aka.ms/CapacityReservation lütfen adresine bakın.

Temel Önizleme
az capacity reservation group list

Kapasite rezervasyon gruplarını listeleyin.

Temel Önizleme
az capacity reservation group show

Kapasite rezervasyon grubunu göster.

Temel Önizleme
az capacity reservation group update

Kapasite rezervasyon grubunu güncelleştirin.

Temel Önizleme

az capacity reservation group create

Önizleme

'Kapasite rezervasyon grubu' komut grubu önizleme aşamasında ve geliştirme aşamasındadır. Başvuru ve destek düzeyleri: https://aka.ms/CLI_refstatus

Kapasite rezervasyon grubu oluşturun.

az capacity reservation group create --capacity-reservation-group
                   --resource-group
                   [--location]
                   [--tags]
                   [--zones]

Örnekler

Kapasite rezervasyon grubu oluşturun.

az capacity reservation group create -n ReservationGroupName -g MyResourceGroup

Belirli bölgelere sahip bir kapasite rezervasyon grubu oluşturun.

az capacity reservation group create -n ReservationGroupName -l centraluseuap \
  -g MyResourceGroup --tags key=val --zones 1 2

Gerekli Parametreler

--capacity-reservation-group -n

Kapasite rezervasyon grubunun adı.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

İsteğe Bağlı Parametreler

--location -l

Konum. Değerleri: az account list-locations. kullanarak az configure --defaults location=<location>varsayılan konumu yapılandırabilirsiniz.

--tags

Boşlukla ayrılmış etiketler: key[=value] [key[=value] ...]. Mevcut etiketleri temizlemek için "" kullanın.

--zones -z

Bu kapasite rezervasyon grubu için kullanılacak Kullanılabilirlik Alanları. Sağlanmadıysa, grup yalnızca bölgedeki bölgesel kaynakları destekler. Sağlanırsa, gruptaki her kapasite ayırmasını bölgelerden birinde olacak şekilde zorlar.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az capacity reservation group delete

Önizleme

'Kapasite rezervasyon grubu' komut grubu önizleme aşamasında ve geliştirme aşamasındadır. Başvuru ve destek düzeyleri: https://aka.ms/CLI_refstatus

Kapasite rezervasyon grubunu silmek için silme işlemi. Bu işleme yalnızca ilişkili tüm kaynakların rezervasyon grubuyla ilişkisi kaldırıldıysa ve rezervasyon grubu altındaki tüm kapasite rezervasyonları da silindiyse izin verilir. Daha fazla bilgi için https://aka.ms/CapacityReservation lütfen adresine bakın.

az capacity reservation group delete [--capacity-reservation-group]
                   [--ids]
                   [--resource-group]
                   [--subscription]
                   [--yes]

Örnekler

Kapasite rezervasyon grubunu silin.

az capacity reservation group delete -n ReservationGroupName -g MyResourceGroup --yes

İsteğe Bağlı Parametreler

--capacity-reservation-group --capacity-reservation-group-name -n

Kapasite rezervasyon grubunun adı.

--ids

Bir veya daha fazla kaynak kimlikleri (boşlukla ayrılmış). 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerinin tüm bilgilerini içeren eksiksiz bir kaynak kimliği olmalıdır. --ids veya diğer 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerini sağlamanız gerekir.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--yes -y

Onay istemde bulunmayın.

varsayılan değer: False
Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az capacity reservation group list

Önizleme

'Kapasite rezervasyon grubu' komut grubu önizleme aşamasında ve geliştirme aşamasındadır. Başvuru ve destek düzeyleri: https://aka.ms/CLI_refstatus

Kapasite rezervasyon gruplarını listeleyin.

az capacity reservation group list --resource-group
                  [--vm-instance]
                  [--vmss-instance]

Örnekler

Kapasite rezervasyon gruplarını listeleyin.

az capacity reservation group list -g MyResourceGroup

Kapasite rezervasyon grubuyla ilişkili VM örneklerini ve VMSS örneğini içeren kapasite rezervasyon gruplarını listeleme

az capacity reservation group list -g MyResourceGroup --vm-instance --vmss-instance

Gerekli Parametreler

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

İsteğe Bağlı Parametreler

--vm-instance

Yanıttaki kapasite rezervasyon grubuyla ilişkili Sanal Makine Örneğini alın.

--vmss-instance

Yanıttaki kapasite rezervasyon grubuyla ilişkili ScaleSet VM Örneğini alın.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az capacity reservation group show

Önizleme

'Kapasite rezervasyon grubu' komut grubu önizleme aşamasında ve geliştirme aşamasındadır. Başvuru ve destek düzeyleri: https://aka.ms/CLI_refstatus

Kapasite rezervasyon grubunu göster.

az capacity reservation group show --capacity-reservation-group
                  --resource-group
                  [--instance-view]

Örnekler

Kapasite rezervasyon grubu alma.

az capacity reservation group show -n ReservationGroupName -g MyResourceGroup

Kapasite rezervasyon grubu altındaki kapasite rezervasyonlarının örnek görünümlerini içeren bir kapasite rezervasyon grubu alma

az capacity reservation group show -n ReservationGroupName -g MyResourceGroup --instance-view

Gerekli Parametreler

--capacity-reservation-group -n

Kapasite rezervasyon grubunun adı.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

İsteğe Bağlı Parametreler

--instance-view -i

Platform tarafından yönetilen ve denetim düzlemi işlemlerinin dışında değişebilen bir kapasite ayırmasının çalışma zamanı özelliklerinin anlık görüntüsü olan kapasite rezervasyon grubunun altındaki kapasite rezervasyonlarının örnek görünümlerinin listesini alın.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az capacity reservation group update

Önizleme

'Kapasite rezervasyon grubu' komut grubu önizleme aşamasında ve geliştirme aşamasındadır. Başvuru ve destek düzeyleri: https://aka.ms/CLI_refstatus

Kapasite rezervasyon grubunu güncelleştirin.

az capacity reservation group update --capacity-reservation-group
                   --resource-group
                   [--tags]

Örnekler

Kapasite rezervasyon grubunu güncelleştirme.

az capacity reservation group update -n ReservationGroupName -g MyResourceGroup --tags key=val

Gerekli Parametreler

--capacity-reservation-group -n

Kapasite rezervasyon grubunun adı.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

İsteğe Bağlı Parametreler

--tags

Boşlukla ayrılmış etiketler: key[=value] [key[=value] ...]. Mevcut etiketleri temizlemek için "" kullanın.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.