az cdn waf policy

Bu komut grubu önizleme aşamasında ve geliştirme aşamasındadır. Başvuru ve destek düzeyleri: https://aka.ms/CLI_refstatus

Bu komut grubu kullanım dışı bırakıldı ve gelecek bir sürümde kaldırılacak.

CDN WAF ilkelerini yönetme.

Komutlar

Name Description Tür Status
az cdn waf policy custom-rule

CDN WAF ilkesinin özel kurallarını yönetme.

Temel Önizleme ve Kullanım Dışı
az cdn waf policy custom-rule delete

CDN WAF ilkesinden özel kural kaldırma.

Temel Önizleme ve Kullanım Dışı
az cdn waf policy custom-rule list

CDN WAF ilkesinin özel kurallarını listeleme.

Temel Önizleme ve Kullanım Dışı
az cdn waf policy custom-rule set

CDN WAF ilkesine özel bir kural ekleyin.

Temel Önizleme ve Kullanım Dışı
az cdn waf policy custom-rule show

CDN WAF ilkesinin özel kuralını gösterme.

Temel Önizleme ve Kullanım Dışı
az cdn waf policy delete

CDN WAF ilkesini silin.

Temel Önizleme ve Kullanım Dışı
az cdn waf policy list

CDN WAF ilkelerini listeleyin.

Temel Önizleme ve Kullanım Dışı
az cdn waf policy managed-rule-set

CDN WAF ilkesinin yönetilen kural kümelerini yönetme.

Temel Önizleme ve Kullanım Dışı
az cdn waf policy managed-rule-set add

CDN WAF ilkesine yönetilen kural kümesi ekleyin.

Temel Önizleme ve Kullanım Dışı
az cdn waf policy managed-rule-set list

CDN WAF ilkesine eklenen yönetilen kural kümelerini listeleme.

Temel Önizleme ve Kullanım Dışı
az cdn waf policy managed-rule-set list-available

Kullanılabilir CDN WAF yönetilen kural kümelerini listeleyin.

Temel Önizleme ve Kullanım Dışı
az cdn waf policy managed-rule-set remove

Yönetilen kural kümesini CDN WAF ilkesinden kaldırma.

Temel Önizleme ve Kullanım Dışı
az cdn waf policy managed-rule-set rule-group-override

BIR CDN WAF ilkesinde yönetilen kuralın kural grubu geçersiz kılmalarını yönetme.

Temel Önizleme ve Kullanım Dışı
az cdn waf policy managed-rule-set rule-group-override delete

CDN WAF ilkesindeki yönetilen kural kümesinden kural grubu geçersiz kılmasını kaldırma.

Temel Önizleme ve Kullanım Dışı
az cdn waf policy managed-rule-set rule-group-override list

Bir CDN WAF ilkesinde yönetilen kuralın kural grubu geçersiz kılmalarını listeleme.

Temel Önizleme ve Kullanım Dışı
az cdn waf policy managed-rule-set rule-group-override list-available

Yönetilen bir kural kümesinin kullanılabilir CDN WAF yönetilen kural gruplarını listeleyin.

Temel Önizleme ve Kullanım Dışı
az cdn waf policy managed-rule-set rule-group-override set

CDN WAF ilkesindeki yönetilen bir kural kümesine kural grubu geçersiz kılması ekleyin veya güncelleştirin.

Temel Önizleme ve Kullanım Dışı
az cdn waf policy managed-rule-set rule-group-override show

CDN WAF ilkesinde yönetilen kuralın kural grubu geçersiz kılmasını gösterme.

Temel Önizleme ve Kullanım Dışı
az cdn waf policy managed-rule-set show

CDN WAF ilkesinin yönetilen kuralını gösterir.

Temel Önizleme ve Kullanım Dışı
az cdn waf policy rate-limit-rule

CDN WAF ilkesinin hız sınırı kurallarını yönetin.

Temel Önizleme ve Kullanım Dışı
az cdn waf policy rate-limit-rule delete

CDN WAF ilkesinden hız sınırı kuralını kaldırın.

Temel Önizleme ve Kullanım Dışı
az cdn waf policy rate-limit-rule list

CDN WAF ilkesinin hız sınırı kurallarını listeleme.

Temel Önizleme ve Kullanım Dışı
az cdn waf policy rate-limit-rule set

CDN WAF ilkesine hız sınırı kuralı ekleyin.

Temel Önizleme ve Kullanım Dışı
az cdn waf policy rate-limit-rule show

CDN WAF ilkesinin hız sınırı kuralını gösterir.

Temel Önizleme ve Kullanım Dışı
az cdn waf policy set

Yeni bir CDN WAF ilkesi oluşturun.

Temel Önizleme ve Kullanım Dışı
az cdn waf policy show

CDN WAF ilkesinin ayrıntılarını gösterir.

Temel Önizleme ve Kullanım Dışı

az cdn waf policy delete

Önizleme Kullanım Dışı

'cdn waf policy' komut grubu önizleme aşamasında ve geliştirme aşamasındadır. Başvuru ve destek düzeyleri: https://aka.ms/CLI_refstatus

'cdn waf policy' komut grubu kullanım dışı bırakıldığından ve gelecek bir sürümde kaldırılacağından bu komut örtük olarak kullanım dışı bırakılmıştır.

CDN WAF ilkesini silin.

az cdn waf policy delete [--ids]
             [--name]
             [--resource-group]
             [--subscription]
             [--yes]

Örnekler

CDN ilkesini silin.

az cdn waf policy delete -g group -n policy

İsteğe Bağlı Parametreler

--ids

Bir veya daha fazla kaynak kimlikleri (boşlukla ayrılmış). 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerinin tüm bilgilerini içeren eksiksiz bir kaynak kimliği olmalıdır. --ids veya diğer 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerini sağlamanız gerekir.

--name -n

CDN WAF ilkesinin adı.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--yes -y

Onay istemde bulunmayın.

varsayılan değer: False
Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az cdn waf policy list

Önizleme Kullanım Dışı

'cdn waf policy' komut grubu önizleme aşamasında ve geliştirme aşamasındadır. Başvuru ve destek düzeyleri: https://aka.ms/CLI_refstatus

'cdn waf policy' komut grubu kullanım dışı bırakıldığından ve gelecek bir sürümde kaldırılacağından bu komut örtük olarak kullanım dışı bırakılmıştır.

CDN WAF ilkelerini listeleyin.

az cdn waf policy list --resource-group

Örnekler

CdN WAF ilkelerini bir kaynak grubunda listeleyin.

az cdn waf policy list -g group

Gerekli Parametreler

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az cdn waf policy set

Önizleme Kullanım Dışı

'cdn waf policy' komut grubu önizleme aşamasında ve geliştirme aşamasındadır. Başvuru ve destek düzeyleri: https://aka.ms/CLI_refstatus

'cdn waf policy' komut grubu kullanım dışı bırakıldığından ve gelecek bir sürümde kaldırılacağından bu komut örtük olarak kullanım dışı bırakılmıştır.

Yeni bir CDN WAF ilkesi oluşturun.

az cdn waf policy set [--block-response-body]
           [--block-response-status-code]
           [--disabled {false, true}]
           [--ids]
           [--mode]
           [--name]
           [--redirect-url]
           [--resource-group]
           [--sku]
           [--subscription]
           [--tags]

Örnekler

Algılama modunda bir CDN WAF ilkesi oluşturun.

az cdn waf policy set -g group -n policy

içinde özel blok yanıtı durum koduyla bir CDN WAF ilkesi oluşturun.

az cdn waf policy set -g group -n policy --mode Prevention --block-response-status-code 200

İsteğe Bağlı Parametreler

--block-response-body

İstek engellendiğinde gönderilecek yanıt gövdesi, Base64 kodlanmış dizesi olarak sağlanır.

--block-response-status-code

İstek engellendiğinde gönderilecek yanıt durum kodu.

--disabled

İlkeyi devre dışı bırakın.

kabul edilen değerler: false, true
--ids

Bir veya daha fazla kaynak kimlikleri (boşlukla ayrılmış). 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerinin tüm bilgilerini içeren eksiksiz bir kaynak kimliği olmalıdır. --ids veya diğer 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerini sağlamanız gerekir.

--mode

İlkenin işlem modu. Geçerli seçenekler :'Algılama' ve 'Önleme'.

varsayılan değer: Detection
--name -n

CDN WAF ilkesinin adı.

--redirect-url

İsteği yeniden yönlendirirken kullanılacak URL.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

--sku

CDN WAF ilkesinin fiyatlandırma katmanı (bir CDN sağlayıcısı, özellik listesi ve oranı tanımlar).

varsayılan değer: Standard_Microsoft
--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--tags

Boşlukla ayrılmış etiketler: key[=value] [key[=value] ...]. Mevcut etiketleri temizlemek için "" kullanın.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az cdn waf policy show

Önizleme Kullanım Dışı

'cdn waf policy' komut grubu önizleme aşamasında ve geliştirme aşamasındadır. Başvuru ve destek düzeyleri: https://aka.ms/CLI_refstatus

'cdn waf policy' komut grubu kullanım dışı bırakıldığından ve gelecek bir sürümde kaldırılacağından bu komut örtük olarak kullanım dışı bırakılmıştır.

CDN WAF ilkesinin ayrıntılarını gösterir.

az cdn waf policy show [--ids]
            [--name]
            [--resource-group]
            [--subscription]

Örnekler

CDN WAF ilkesinin ayrıntılarını alın.

az cdn waf policy show -g group -n policy

İsteğe Bağlı Parametreler

--ids

Bir veya daha fazla kaynak kimlikleri (boşlukla ayrılmış). 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerinin tüm bilgilerini içeren eksiksiz bir kaynak kimliği olmalıdır. --ids veya diğer 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerini sağlamanız gerekir.

--name -n

CDN WAF ilkesinin adı.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.