az network express-route gateway

ExpressRoute ağ geçitlerini yönetme.

Komutlar

Name Description Tür Durum
az network express-route gateway connection

ExpressRoute ağ geçidi bağlantılarını yönetin.

Temel GA
az network express-route gateway connection create

ExpressRoute ağ geçidi bağlantısı oluşturun.

Temel GA
az network express-route gateway connection delete

ExpressRoute ağ geçidi bağlantısını silin.

Temel GA
az network express-route gateway connection list

ExpressRoute ağ geçidi bağlantılarını listeleyin.

Temel GA
az network express-route gateway connection show

ExpressRoute ağ geçidi bağlantısının ayrıntılarını alın.

Temel GA
az network express-route gateway connection update

ExpressRoute ağ geçidi bağlantısını güncelleştirme.

Temel GA
az network express-route gateway connection wait

Bir koşul karşılanıncaya kadar CLI'yi bekleme durumuna yerleştirin.

Temel GA
az network express-route gateway create

ExpressRoute ağ geçidi oluşturun.

Temel GA
az network express-route gateway delete

ExpressRoute ağ geçidini silin.

Temel GA
az network express-route gateway list

ExpressRoute ağ geçitlerini listeleyin.

Temel GA
az network express-route gateway show

ExpressRoute ağ geçidinin ayrıntılarını alın.

Temel GA
az network express-route gateway update

ExpressRoute ağ geçidinin ayarlarını güncelleştirme.

Temel GA
az network express-route gateway wait

Bir koşul karşılanıncaya kadar CLI'yi bekleme durumuna yerleştirin.

Temel GA

az network express-route gateway create

ExpressRoute ağ geçidi oluşturun.

az network express-route gateway create --name
                    --resource-group
                    [--location]
                    [--max-val]
                    [--min-val]
                    [--no-wait {0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes}]
                    [--tags]
                    [--virtual-hub]

Örnekler

ExpressRoute ağ geçidi oluşturun.

az network express-route gateway create --name MyExpressRouteGateway --resource-group MyResourceGroup --min-val 5

Gerekli Parametreler

--name -n

ExpressRoute ağ geçidi adı.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

İsteğe Bağlı Parametreler

--location -l

Konum. Değerleri: az account list-locations. kullanarak az configure --defaults location=<location>varsayılan konumu yapılandırabilirsiniz.

--max-val

Ağ geçidi için dağıtılan ölçek birimi sayısı üst sınırı.

--min-val

Ağ geçidi için dağıtılan en az ölçek birimi sayısı. Varsayılan: 2.

varsayılan değer: 2
--no-wait

Uzun süre çalışan işlemin bitmesini beklemeyin.

kabul edilen değerler: 0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes
--tags

Boşlukla ayrılmış etiketler: key[=value] [key[=value] ...]. Mevcut etiketleri temizlemek için "" kullanın. Kısa söz dizimi, json-file ve yaml-file desteği. Daha fazla göstermek için "??" seçeneğini deneyin.

--virtual-hub

Ağ geçidiyle ilişkilendirilecek sanal hub'ın adı veya kimliği.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az network express-route gateway delete

ExpressRoute ağ geçidini silin.

az network express-route gateway delete [--ids]
                    [--name]
                    [--no-wait {0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes}]
                    [--resource-group]
                    [--subscription]

Örnekler

ExpressRoute ağ geçidini silin. (otomatik olarak oluşturulmuş)

az network express-route gateway delete --name MyExpressRouteGateway --resource-group MyResourceGroup

İsteğe Bağlı Parametreler

--ids

Bir veya daha fazla kaynak kimlikleri (boşlukla ayrılmış). 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerinin tüm bilgilerini içeren eksiksiz bir kaynak kimliği olmalıdır. --ids veya diğer 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerini sağlamanız gerekir.

--name -n

ExpressRoute ağ geçidi adı.

--no-wait

Uzun süre çalışan işlemin bitmesini beklemeyin.

kabul edilen değerler: 0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes
--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az network express-route gateway list

ExpressRoute ağ geçitlerini listeleyin.

az network express-route gateway list [--resource-group]

Örnekler

ExpressRoute ağ geçitlerini listeleyin. (otomatik olarak oluşturulmuş)

az network express-route gateway list --resource-group MyResourceGroup

İsteğe Bağlı Parametreler

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az network express-route gateway show

ExpressRoute ağ geçidinin ayrıntılarını alın.

az network express-route gateway show [--ids]
                   [--name]
                   [--resource-group]
                   [--subscription]

Örnekler

ExpressRoute ağ geçidinin ayrıntılarını alın. (otomatik olarak oluşturulmuş)

az network express-route gateway show --name MyExpressRouteGateway --resource-group MyResourceGroup

İsteğe Bağlı Parametreler

--ids

Bir veya daha fazla kaynak kimlikleri (boşlukla ayrılmış). 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerinin tüm bilgilerini içeren eksiksiz bir kaynak kimliği olmalıdır. --ids veya diğer 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerini sağlamanız gerekir.

--name -n

ExpressRoute ağ geçidi adı.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az network express-route gateway update

ExpressRoute ağ geçidinin ayarlarını güncelleştirme.

az network express-route gateway update [--add]
                    [--force-string {0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes}]
                    [--ids]
                    [--location]
                    [--max-val]
                    [--min-val]
                    [--name]
                    [--no-wait {0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes}]
                    [--remove]
                    [--resource-group]
                    [--set]
                    [--subscription]
                    [--tags]
                    [--virtual-hub]

Örnekler

ExpressRoute ağ geçidini güncelleştirme.

az network express-route gateway update --name MyExpressRouteGateway --resource-group MyResourceGroup --min-val 3

İsteğe Bağlı Parametreler

--add

Bir yol ve anahtar değer çiftleri belirterek nesne listesine nesne ekleyin. Örnek: --add property.listProperty <key=value, string veya JSON dizesi>.

--force-string

'set' veya 'add' kullanırken, JSON'a dönüştürmeye çalışmak yerine dize değişmez değerlerini koruyun.

kabul edilen değerler: 0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes
--ids

Bir veya daha fazla kaynak kimlikleri (boşlukla ayrılmış). 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerinin tüm bilgilerini içeren eksiksiz bir kaynak kimliği olmalıdır. --ids veya diğer 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerini sağlamanız gerekir.

--location -l

Konum. Değerleri: az account list-locations. kullanarak az configure --defaults location=<location>varsayılan konumu yapılandırabilirsiniz.

--max-val

Ağ geçidi için dağıtılan ölçek birimi sayısı üst sınırı.

--min-val

Ağ geçidi için dağıtılan en az ölçek birimi sayısı. Varsayılan: 2.

--name -n

ExpressRoute ağ geçidi adı.

--no-wait

Uzun süre çalışan işlemin bitmesini beklemeyin.

kabul edilen değerler: 0, 1, f, false, n, no, t, true, y, yes
--remove

Bir özelliği veya öğeyi listeden kaldırın. Örnek: --remove property.list OR --remove propertyToRemove.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

--set

Ayarlanacağı özellik yolunu ve değerini belirterek nesneyi güncelleştirin. Örnek: --set property1.property2=.

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--tags

Boşlukla ayrılmış etiketler: key[=value] [key[=value] ...]. Mevcut etiketleri temizlemek için "" kullanın. Kısa söz dizimi, json-file ve yaml-file desteği. Daha fazla göstermek için "??" seçeneğini deneyin.

--virtual-hub

Ağ geçidiyle ilişkilendirilecek sanal hub'ın adı veya kimliği.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az network express-route gateway wait

Bir koşul karşılanıncaya kadar CLI'yi bekleme durumuna yerleştirin.

az network express-route gateway wait [--created]
                   [--custom]
                   [--deleted]
                   [--exists]
                   [--ids]
                   [--interval]
                   [--name]
                   [--resource-group]
                   [--subscription]
                   [--timeout]
                   [--updated]

İsteğe Bağlı Parametreler

--created

'ProvisioningState' ile 'Succeeded' konumunda oluşturulana kadar bekleyin.

varsayılan değer: False
--custom

Koşul özel bir JMESPath sorgusunu karşılayana kadar bekleyin. Örneğin provisioningState!='InProgress', instanceView.statuses[?code=='PowerState/running'].

--deleted

Silinene kadar bekleyin.

varsayılan değer: False
--exists

Kaynak var olana kadar bekleyin.

varsayılan değer: False
--ids

Bir veya daha fazla kaynak kimlikleri (boşlukla ayrılmış). 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerinin tüm bilgilerini içeren eksiksiz bir kaynak kimliği olmalıdır. --ids veya diğer 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerini sağlamanız gerekir.

--interval

Saniye cinsinden yoklama aralığı.

varsayılan değer: 30
--name -n

ExpressRoute ağ geçidi adı.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--timeout

Saniye cinsinden en fazla bekleme.

varsayılan değer: 3600
--updated

'Başarılı' konumunda provisioningState ile güncelleştirilene kadar bekleyin.

varsayılan değer: False
Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.