az role

Azure Active Directory ve hizmet sorumlularıyla erişim denetimi için kullanıcı rollerini yönetin.

Komutlar

Name Description Tür Durum
az role assignment

Rol atamalarını yönetme.

Temel GA
az role assignment create

Bir kullanıcı, grup veya hizmet sorumlusu için yeni bir rol ataması oluşturun.

Temel GA
az role assignment delete

Rol atamalarını silin.

Temel GA
az role assignment list

Rol atamalarını listeleyin.

Temel GA
az role assignment list-changelogs

Rol atamaları için değişiklik günlüklerini listeleyin.

Temel GA
az role assignment update

Kullanıcı, grup veya hizmet sorumlusu için mevcut rol atamasını güncelleştirin.

Temel GA
az role definition

Rol tanımlarını yönetme.

Temel GA
az role definition create

Özel bir rol tanımı oluşturun.

Temel GA
az role definition delete

Rol tanımını silme.

Temel GA
az role definition list

Rol tanımlarını listeleyin.

Temel GA
az role definition update

Rol tanımını güncelleştirme.

Temel GA