az sentinel alert-rule template

Dekont

Bu başvuru, Azure CLI (sürüm 2.37.0 veya üzeri) için sentinel uzantısının bir parçasıdır. Uzantı, az sentinel alert-rule template komutunu ilk kez çalıştırdığınızda otomatik olarak yüklenir. Uzantılar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sentinel ile uyarı kuralı şablonunu yönetme.

Komutlar

Name Description Tür Status
az sentinel alert-rule template list

Tüm uyarı kuralı şablonlarını alın.

Dahili Deneysel
az sentinel alert-rule template show

Uyarı kuralı şablonunu alın.

Dahili Deneysel

az sentinel alert-rule template list

Experimental

Bu komut deneysel ve geliştirme aşamasındadır. Başvuru ve destek düzeyleri: https://aka.ms/CLI_refstatus

Tüm uyarı kuralı şablonlarını alın.

az sentinel alert-rule template list --resource-group
                   --workspace-name

Gerekli Parametreler

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

--workspace-name -w
Experimental

Çalışma alanının adı.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.

az sentinel alert-rule template show

Experimental

Bu komut deneysel ve geliştirme aşamasındadır. Başvuru ve destek düzeyleri: https://aka.ms/CLI_refstatus

Uyarı kuralı şablonunu alın.

az sentinel alert-rule template show [--alert-rule-template-id]
                   [--ids]
                   [--resource-group]
                   [--subscription]
                   [--workspace-name]

İsteğe Bağlı Parametreler

--alert-rule-template-id --name -n

Uyarı kuralı şablon kimliği.

--ids

Bir veya daha fazla kaynak kimlikleri (boşlukla ayrılmış). 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerinin tüm bilgilerini içeren eksiksiz bir kaynak kimliği olmalıdır. --ids veya diğer 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerini sağlamanız gerekir.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--workspace-name -w
Experimental

Çalışma alanının adı.

Global Parametreler
--debug

Tüm hata ayıklama günlüklerini göstermek için günlük ayrıntı düzeyini artırın.

--help -h

Bu yardım iletisini göster ve çık.

--only-show-errors

Yalnızca hataları gösterir ve uyarıları gizler.

--output -o

Çıkış biçimi.

kabul edilen değerler: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
varsayılan değer: json
--query

JMESPath sorgu dizesi. Daha fazla bilgi ve örnek için bkz http://jmespath.org/ .

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. kullanarak az account set -s NAME_OR_IDvarsayılan aboneliği yapılandırabilirsiniz.

--verbose

Günlük ayrıntı düzeyini artırın. Tam hata ayıklama günlükleri için --debug komutunu kullanın.