Şirket içi veri ağ geçidi kümeleri için PowerShell desteği

PowerShell betikleri, PowerShell galerisinde mevcuttur. Bu makalede açıklanan betikler PowerShell sürüm 5 içindir. PowerShell sürüm 7 kullandığınızda bkz. Şirket içi veri ağ geçidi yönetimi için PowerShell cmdlet’leri. PowerShell betiklerini aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz:

  • Bir kullanıcı için kullanılabilir ağ geçidi kümelerinin listesini alma.
  • Bir kümede kayıtlı ağ geçidi örneklerinin listesini ve bunların çevrimiçi veya çevrimdışı olma durumunu alma.
  • Bir küme içindeki bir ağ geçidinin etkin/devre dışı olma durumunu ve diğer ağ geçidi özelliklerini değiştirme.
  • Ağ geçidini silme.

PowerShell komutlarını çalıştırma

Bu cmdlet’leri yüklemek için ayrıcalığı yükseltilmiş bir PowerShell oturumunda aşağıdaki komutu çalıştırın:

Install-Module -Name OnPremisesDataGatewayHAMgmt

Tüm cmdlet listesi aşağıdaki komut kullanılarak bulunabilir:

Get-Command -Module OnPremisesDataGateway*

Cmdlet’ler için örnekler ve açıklamalar eklenmiştir ve bunlara aşağıdaki komutu kullanarak erişebilirsiniz:

get-help <cmdlet-name>

Artık ağ geçidi kümelerinizi yönetmek için aşağıdaki tablodaki komutları kullanabilirsiniz.

Komut Açıklama Parametreler
Login-OnPremisesDataGateway Şirket içi veri ağ geçidi kümelerinizi yönetmek için oturum açmak üzere bu komutu kullanın. Diğer yüksek kullanılabilirlik komutlarının düzgün çalışması için önce bu komutu çalıştırarak oturum açmanız gerekir. Not: Oturum açma çağrısının parçası olarak alınan Azure Active Directory kimlik doğrulama belirteci 1 saat boyunca geçerlidir ve daha sonra süresi dolar. Yeni bir belirteç almak için Login komutunu yeniden çalıştırabilirsiniz. Azure Active Directory kullanıcı adı ve parolası (ilk çağırmanın değil komut yürütmenin parçası olarak sağlanır).
Get-OnPremisesDataGatewayClusters Oturum açan kullanıcı için ağ geçidi kümelerinin listesini alır. İsteğe bağlı olarak, daha iyi okunabilirlik için bu komuta Format-Table -AutoSize -Wrap gibi biçimlendirme parametreleri geçirebilirsiniz.
Get-OnPremisesDataClusterGateways Belirtilen küme içindeki ağ geçitlerinin listesini ve her bir ağ geçidi için ek bilgileri (çevrimiçi/çevrimdışı olma durumu, makine adı vb.) alır. -ClusterObjectID xyz (burada xyz, Get-OnPremisesDataGatewayClusters komutu kullanılarak alınabilen gerçek bir küme nesnesi kimliği değeriyle değiştirilir).
Set-OnPremisesDataGateway Bir küme içindeki belirli bir ağ geçidi için, belirli ağ geçidi örneğini Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma dahil, özellik değerlerini ayarlamanıza olanak sağlar. -ClusterObjectID xyz (burada xyz, Get-OnPremisesDataGatewayClusters komutu kullanılarak alınabilen gerçek bir küme nesnesi kimliği değeriyle değiştirilir). -GatewayObjectID abc (burada abc, Get-OnPremisesDataClusterGateways komutu kullanılarak alınabilen gerçek bir küme nesnesi kimliği değeriyle değiştirilir).
Get-OnPremisesDataGatewayStatus Bir küme içindeki belirli bir ağ geçidi örneğinin durumunu almanıza olanak sağlar. -ClusterObjectID xyz (burada xyz, Get-OnPremisesDataGatewayClusters komutu kullanılarak alınabilen gerçek bir küme nesnesi kimliği değeriyle değiştirilir). -GatewayObjectID abc (burada abc, Get-OnPremisesDataClusterGateways komutu kullanılarak alınabilen gerçek bir küme nesnesi kimliği değeriyle değiştirilir).
Remove-OnPremisesDataGateway Bir kümeden bir ağ geçidi örneğini kaldırmak için bu komutu kullanın. Not: Kümedeki tüm diğer ağ geçitleri kaldırılana kadar kümedeki birincil ağ geçidi kaldırılamaz. -ClusterObjectID xyz (burada xyz, Get-OnPremisesDataGatewayClusters komutu kullanılarak alınabilen gerçek bir küme nesnesi kimliği değeriyle değiştirilir). -GatewayObjectID abc (burada abc, Get-OnPremisesDataClusterGateways komutu kullanılarak alınabilen gerçek bir küme nesnesi kimliği değeriyle değiştirilir).

Sonraki adımlar