NORM.S.DIST

Standart normal dağıtımı döndürür (ortalaması sıfır ve standart sapması birdir).

Sözdizimi

NORM.S.DIST(Z, Cumulative)

Parametreler

Süre Tanım
Z Dağıtım için istediğiniz değer.
Kümülatif Kümülatif, işlevin biçimi belirleyen mantıksal bir değerdir. Kümülatif TRUE ise, NORM.S.DIST kümülatif dağılım fonksiyonunu döndürür; FALSE ise, olasılık yoğunluğu fonksiyonunu döndürür.

Döndürülen değer

Standart normal dağıtım (ortalaması sıfır ve standart sapması birdir).

Açıklamalar

Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

EVALUATE { NORM.S.DIST(1.333333, TRUE) }

Şunu döndürür:

[Değer]
0,908788725604095

Ayrıca bkz.

NORM.INV işlevi
NORM.DIST işlevi
NORM.S.INV