Getirme - Dosyalar API'si

Dekont

Bulut için Microsoft Defender Uygulamaları artık Microsoft Defender paketinden gelen sinyalleri ilişkilendiren ve olay düzeyinde algılama, araştırma ve güçlü yanıt özellikleri sağlayan Microsoft 365 Defender. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft 365 Defender'da uygulamalar Bulut için Microsoft Defender.

Dekont

  • Bu API, Microsoft 365 Bulut Uygulamaları Güvenliği için kullanılamaz.

Belirtilen birincil anahtarla eşleşen dosyayı getirmek için GET isteğini çalıştırın.

HTTP isteği

GET /api/v1/files/<pk>/

İSTEK URL'si parametreleri

Parametre Tanım
Pk Dosyanın kimliği

Örnek

İste

burada isteğin bir örneği verilmiştir.

curl -XPOST -H "Authorization:Token <your_token_key>" "https://<tenant_id>.<tenant_region>.contoso.com/api/v1/files/<pk>/"

Yanıtla

Belirtilen dosyayı döndürür.

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız size yardımcı olmak için buradayız. Ürün sorununuzla ilgili yardım veya destek almak için lütfen bir destek bileti açın.