Aracılığıyla paylaş


AuthorizationHandler<TRequirement,TResource>.HandleAsync Yöntem

Tanım

Yetkilendirmeye izin verilip verilmediğini karar verir.

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task ^ HandleAsync(Microsoft::AspNetCore::Authorization::AuthorizationHandlerContext ^ context);
public virtual System.Threading.Tasks.Task HandleAsync (Microsoft.AspNetCore.Authorization.AuthorizationHandlerContext context);
abstract member HandleAsync : Microsoft.AspNetCore.Authorization.AuthorizationHandlerContext -> System.Threading.Tasks.Task
override this.HandleAsync : Microsoft.AspNetCore.Authorization.AuthorizationHandlerContext -> System.Threading.Tasks.Task
Public Overridable Function HandleAsync (context As AuthorizationHandlerContext) As Task

Parametreler

context
AuthorizationHandlerContext

Yetkilendirme bağlamı.

Döndürülenler

Uygulamalar

Şunlara uygulanır