Aracılığıyla paylaş


EditContext.Properties Özellik

Tanım

Bu örnekle ilişkili rastgele özellikler koleksiyonunu alır.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Components::Forms::EditContextProperties ^ Properties { Microsoft::AspNetCore::Components::Forms::EditContextProperties ^ get(); };
public Microsoft.AspNetCore.Components.Forms.EditContextProperties Properties { get; }
member this.Properties : Microsoft.AspNetCore.Components.Forms.EditContextProperties
Public ReadOnly Property Properties As EditContextProperties

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır