Aracılığıyla paylaş


IHandleEvent Arabirim

Tanım

Durum değişiklikleri bildirimi alan bileşenler tarafından uygulanan arabirim.

public interface class IHandleEvent
public interface IHandleEvent
type IHandleEvent = interface
Public Interface IHandleEvent
Türetilmiş

Yöntemler

HandleEventAsync(EventCallbackWorkItem, Object)

Durum değişikliğinin tetiklendiğini bildirir.

Şunlara uygulanır