Aracılığıyla paylaş


ErrorPage.Model Özellik

Tanım

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Diagnostics::Views::ErrorPageModel ^ Model { Microsoft::AspNetCore::Diagnostics::Views::ErrorPageModel ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Diagnostics::Views::ErrorPageModel ^ value); };
public Microsoft.AspNetCore.Diagnostics.Views.ErrorPageModel Model { get; set; }
member this.Model : Microsoft.AspNetCore.Diagnostics.Views.ErrorPageModel with get, set
Public Property Model As ErrorPageModel

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır