Aracılığıyla paylaş


Microsoft.AspNetCore.Diagnostics.Views Ad Alanı

Sınıflar

CompilationErrorPage
CompilationErrorPageModel

Derleme hata sayfasında görüntülenecek verileri tutar.

ErrorDetails

Tek tek özel durum iletilerinin ayrıntılarını içerir.

ErrorPage
ErrorPageModel

Hata sayfasında görüntülenecek verileri tutar.

StackFrame

Görünüm oluşturmak için kullanılan ayrıntılı özel durum yığını bilgileri

StackFrameInfo

Görünüm oluşturmak için kullanılan ayrıntılı özel durum yığını bilgileri

WelcomePage