Aracılığıyla paylaş


BaseView.JavaScriptEncoder Özellik

Tanım

İçeriği kodlamak için kullanılan JavaScript kodlayıcı.

protected:
 property System::Text::Encodings::Web::JavaScriptEncoder ^ JavaScriptEncoder { System::Text::Encodings::Web::JavaScriptEncoder ^ get(); void set(System::Text::Encodings::Web::JavaScriptEncoder ^ value); };
protected System.Text.Encodings.Web.JavaScriptEncoder JavaScriptEncoder { get; set; }
member this.JavaScriptEncoder : System.Text.Encodings.Web.JavaScriptEncoder with get, set
Protected Property JavaScriptEncoder As JavaScriptEncoder

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır