Aracılığıyla paylaş


BaseView.Response Özellik

Tanım

Yanıt

protected:
 property Microsoft::AspNetCore::Http::HttpResponse ^ Response { Microsoft::AspNetCore::Http::HttpResponse ^ get(); };
protected Microsoft.AspNetCore.Http.HttpResponse Response { get; }
member this.Response : Microsoft.AspNetCore.Http.HttpResponse
Protected ReadOnly Property Response As HttpResponse

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır