Aracılığıyla paylaş


BaseView.UrlEncoder Özellik

Tanım

İçeriği kodlamak için kullanılan URL kodlayıcı.

protected:
 property System::Text::Encodings::Web::UrlEncoder ^ UrlEncoder { System::Text::Encodings::Web::UrlEncoder ^ get(); void set(System::Text::Encodings::Web::UrlEncoder ^ value); };
protected System.Text.Encodings.Web.UrlEncoder UrlEncoder { get; set; }
member this.UrlEncoder : System.Text.Encodings.Web.UrlEncoder with get, set
Protected Property UrlEncoder As UrlEncoder

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır