Aracılığıyla paylaş


BaseView.WriteLiteralTo Yöntem

Tanım

Aşırı Yüklemeler

WriteLiteralTo(TextWriter, Object)

belirtilen value öğesini HTML kodlaması olmadan öğesine writeryazar.

WriteLiteralTo(TextWriter, String)

Belirtilen value öğesini HTML kodlaması olmadan öğesine Outputyazar.

WriteLiteralTo(TextWriter, Object)

Kaynak:
BaseView.cs
Kaynak:
BaseView.cs

belirtilen value öğesini HTML kodlaması olmadan öğesine writeryazar.

protected:
 void WriteLiteralTo(System::IO::TextWriter ^ writer, System::Object ^ value);
protected void WriteLiteralTo (System.IO.TextWriter writer, object value);
member this.WriteLiteralTo : System.IO.TextWriter * obj -> unit
Protected Sub WriteLiteralTo (writer As TextWriter, value As Object)

Parametreler

writer
TextWriter

TextWriter Yazacak örnek.

value
Object

Object Yazacak olan.

Şunlara uygulanır

WriteLiteralTo(TextWriter, String)

Kaynak:
BaseView.cs
Kaynak:
BaseView.cs

Belirtilen value öğesini HTML kodlaması olmadan öğesine Outputyazar.

protected:
 void WriteLiteralTo(System::IO::TextWriter ^ writer, System::String ^ value);
protected void WriteLiteralTo (System.IO.TextWriter writer, string value);
member this.WriteLiteralTo : System.IO.TextWriter * string -> unit
Protected Sub WriteLiteralTo (writer As TextWriter, value As String)

Parametreler

writer
TextWriter

TextWriter Yazacak örnek.

value
String

String Yazacak olan.

Şunlara uygulanır