IHttpAuthenticationFeature Arabirim

Tanım

HTTP kimlik doğrulama özelliği.

public interface class IHttpAuthenticationFeature
public interface IHttpAuthenticationFeature
type IHttpAuthenticationFeature = interface
Public Interface IHttpAuthenticationFeature
Türetilmiş

Özellikler

Handler
Kullanımdan kalktı.

HTTP kimlik doğrulama özelliği.

User

HTTP isteğiyle ilişkili olan ClaimsPrincipal öğesini alır veya ayarlar.

Şunlara uygulanır