Microsoft.AspNetCore.Http.Features.Authentication Ad Alanı

Kimlik doğrulamasını tanımlayan ve uygulayan türleri içerir Features .

Sınıflar

AuthenticateContext
ChallengeContext
DescribeSchemesContext
HttpAuthenticationFeature

için IHttpAuthenticationFeaturevarsayılan uygulama.

SignInContext
SignOutContext

Arabirimler

IAuthenticationHandler
IHttpAuthenticationFeature

HTTP kimlik doğrulama özelliği.

Numaralandırmalar

ChallengeBehavior

Açıklamalar

Özellikler hakkında daha fazla bilgi için bkz. ASP.NET Core Içindeki Istek özellikleri.