IHttpRequestLifetimeFeature.Abort Yöntem

Tanım

Henüz tamamlanmadıysa isteği zorla iptal eder. Bunun sonucunda RequestAborted tetiklenir.

public:
 void Abort();
public void Abort ();
abstract member Abort : unit -> unit
Public Sub Abort ()

Şunlara uygulanır