Aracılığıyla paylaş


Microsoft.AspNetCore.Http.Headers Ad Alanı

HTTP istekleri ve yanıtları için üst bilgileri alma ve ayarlamaya yönelik türler içerir.

Sınıflar

RequestHeaders

Kesin olarak yazılan HTTP isteği üst bilgileri.

ResponseHeaders

Kesin olarak yazılan HTTP yanıt üst bilgileri.

Açıklamalar

Alt düzey HTTP API'leri hakkında daha fazla bilgi için bkz. ASP.NET Core'da HttpContext'e erişme.