Aracılığıyla paylaş


PushStreamHttpResult.EnableRangeProcessing Özellik

Tanım

Dosya sonucu için aralık işlemeyi etkinleştiren değeri alır.

public bool EnableRangeProcessing { get; }
member this.EnableRangeProcessing : bool
Public ReadOnly Property EnableRangeProcessing As Boolean

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır